I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Helpu cadwraeth ystlumod yng Nghymru

Cyfle i ddysgu mwy am brosiect peilot cyffrous Deall Ecosystemau, sy'n chwilio am wyddonwyr dinasyddion i ddarganfod ystlumod yn eu hardal leol.

Mae ystlumod yn rhan hanfodol o’n ecosystem, ac yn chwarae rôl hollbwysig drwy gadw rheolaeth ar bryfed y nos fel mosgitos, chwiwiaid, hirheglod a gwyfynod. Mae 17 rhywogaeth o ystlumod yn bendant yn byw yn y DU – a mae 15 o’r rheiny yng Nghymru.

Corystlum, un o'r 15 rhywogaeth o ystlumod sy'n bendant yn byw yng Nghymru.
Corystlum, un o'r 15 rhywogaeth o ystlumod sy'n bendant yn byw yng Nghymru.

Mae Deall Ecosystemau yn rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd fenthyg pecyn synhwyrydd ystlumod o ganolfan fenthyca, a rhoi’r synhwyrydd mewn lleoliad o’u dewis am rai nosweithiau i recordio galwadau ecoleoli’r ystlumod yn awtomatig.

Mae modd ei roi mewn coetir, mewn parc lleol, neu hyd yn oed yn yr ardd gefn. Bydd yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod yn dadansoddi’r recordiadau ac yn anfon adroddiad yn ôl yn nodi pa ystlumod gafodd eu recordio, gydag awgrym ynghylch lefel y gweithgarwch. Lawrlwythwch ein taflen ystlumod i ddod o hyd i rai o'r lleoliadau gorau i'w canfod yn Sir Benfro.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn fenthyg pecynnau synhwyrydd ystlumod allan fel rhan o’r prosiect.

Ymunwch â ni, dewch yn ddinesydd-wyddonydd, a helpwch i arloesi dull newydd o gynnal arolygon ystlumod a’u monitro, fydd yn ein galluogi i ddeall a helpu cadwraeth ystlumod yng Nghymru. Mae’n ddifyr ac yn ddigon hwylus i’w wneud. 

Mae'r prosiect yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod mewn partneriaeth â Grwpiau Ystlumod Sir Benfro a Gwynedd, sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd angen i’r rhai sydd am ymuno â’r prosiect archebu synhwyrydd trwy system archebu ar-lein a fydd yn eu cyfeirio i ganolfan fenthyca. Mae’r canolfannau yn Sir Benfro yn cynnwys Pencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro a Phentref Oes Haearn Castell Henllys, ger Trefdraeth.

Ewch draw i wefan Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ac archebu synhwyrydd ystlumod i’w fenthyg am rai nosweithiau. Cewch chi’r holl gyfarwyddiadau angenrheidiol gyda’r teclyn.


Blog Bioamrywiaeth
A gyhoeddwyd 02/10/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1