I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Maes Castellmartin: Niferoedd iach o forloi bach

Y parcmon Lynne Houlston yn datgelu bod nifer y morloi bach sy’n cael eu geni yn y baeau a’r cildraethau ar Faes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin wedi cynyddu yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.

 Dechreuais gyfrif y morloi bach ar Faes Tanio Castellmartin 15 mlynedd yn ôl. Yn 2003, fe wnes i ac un o fy nghydweithiwr gyfrif 23 ohonynt â’u cotiau gwynion blewog i’w gweld yn glir ar y creigiau a'r tywod islaw.


Un o'r 68 o forloi bach a anwyd ar Ystâd Castellmartin yn 2018.​

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach yn 2013, roedd y niferoedd bron â dyblu i 40 o forloi bach. Er bod y nifer hwn wedi cynyddu i 55 yn 2017, sef y nifer uchaf ar gofnod bryd hynny, ni wnaeth 31 o'r morloi bach hynny oroesi. Collwyd 22 ohonynt yn ystod corwynt Ophelia a Storm Brian, a gafodd effaith yr un mor drychinebus ar niferoedd y morloi bach mewn mannau eraill ar Arfordir Penfro.

Diolch i’r drefn, bu llai o stormydd yn ystod cyfnod geni’r morloi bach yn 2018, a dim ond dau a gollwyd yn ystod Storm Callum yn ddiweddar, ac wyth arall o achosion naturiol. Mae hyn yn golygu bod 58 o’r 68 o forloi bach a anwyd eleni wedi goroesi, sef y nifer uchaf eto.


Os oes morlo bychan ar ei ben ei hun ar draeth, fel arfer mae’n golygu bod ei fam yn y dŵr gerllaw.​

Mae hyn yn golygu bod nifer y morloi bach sy’n cael ei geni ar Faes Tanio Castellmartin wedi treblu mewn 15 mlynedd!

Dydy’r newyddion da ddim wedi’i gyfyngu i’r rhan yma o Sir Benfro chwaith. Mae’r niferoedd yn edrych yn gadarnhaol mewn mannau eraill hefyd. Dyma obeithio y bydd 2019 yn flwyddyn well eto o ran niferoedd y morloi bach.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am forloi a sut mae eu gwylio’n ddiogel drwy lwytho ein taflen ddwyieithog am fywyd gwyllt i lawr o www.arfordirpenfro.cymru/bywydgwyllt.


Blog y Parcmyn
A gyhoeddwyd 17/12/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1