I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Helpwch i atal problemau ym Mryniau'r Preseli yn ystod yr eira

Gyda'r rhagolwg ar gyfer Sir Benfro yn addo eira trwm, mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu hatgoffa o'r camau syml y gallant eu cymryd i sicrhau y gellir osgoi problemau sbwriel a mynediad.

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae nifer o eitemau sledio wedi cael ei adael ar gaeau ffermwyr ar Fryniau’r Preseli, tra bod mynediad i gerbydau wedi cael ei atal pan fydd pobl yn heidio i'r ardal i fwynhau'r eira.

In previous years sledging litter cleared from fields in the Preseli Hills has included pieces of car bodies and a surfboard.
Yn y blynyddoedd blaenorol mae sbwriel sledio sydd wedi cael ei glirio o’r caeau ym Mryniau’r Preseli wedi cynnwys darnau o gyrff ceir ac astell feiston.

Bydd Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn codi arwyddion dros dro yn yr ardal i nodi pa dir sy'n breifat a byddant hefyd yn cysylltu â thirfeddianwyr lleol.

Dywedodd Hannah Buck Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydyn ni am i bobl fynd allan i fwynhau’r Parc Cenedlaethol, ond mewn ardaloedd ffermio mae gweithgareddau megis sledio yn gallu niweidio anifeiliaid, dinistrio ffensys ac achosi problemau hygyrchedd i bobl leol.

“Dylai pobl gymryd gofal i beidio dinistrio ffensys, gatiau a waliau, a bod yn wyliadwrus wrth barcio gan fod blocio mynediad achosi damweiniau, yn ogystal â rhwystro cerbydau gwasanaethau brys, ffermwyr sy'n gofalu am dda byw a thrigolion lleol.

“Mae sbwriel nid yn unig yn amharu ar brydferthwch cefn gwlad ond mae hefyd yn gallu bod yn beryglus i fywyd gwyllt ac anifeiliaid fferm ac mae’n gallu lledaenu heintiau.”

Am ragor o gyngor ar sut i fwynhau'r Parc Cenedlaethol yn ddiogel ac yn gyfrifol ewch i www.arfordirpenfro.cymru.​

 

Gyhoeddi 31/01/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion