I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ffurflenni archebu ar gyfer yr Ŵyl Hynod Wyllt nawr ar gael

Mae’r ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Cynhelir yr Ŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad (Really Wild Food and Countryside Festival) yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc rhwng 10am-5pm ar ddau ddiwrnod penwythnos Gŵyl Banc y Gwanwyn, a bydd yn dychwelyd i’r safle lle dechreuodd y digwyddiad yn 2004.

Really Wild Food and Countryside Festival
Yr Ŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad yn dychwelyd i Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi ar 25 a 26 Mai 2019.

Dywedodd Katie Murphy, Cydlynydd Gweinyddu, Manwerthu a Digwyddiadau Oriel y Parc: “Mae'r Ŵyl Hynod Wyllt yn ddigwyddiad cyfeillgar, anffurfiol a llawn hwyl sy'n dwyn ynghyd bopeth sydd gan ein cefn gwlad a lleoedd gwyllt i’w rhannu gyda ni, gan gynnwys cynnyrch, crefftau a gweithgareddau.

“Er mwyn cynnal ethos gwreiddiol yr ŵyl, bydd yn rhaid i'r cynnyrch sy’n cael ei arddangos neu ei werthu gynnwys cynhwysion o'r gwyllt neu fod â chysylltiad agos iawn â chefn gwlad.

“Mae ffurflenni cais nawr ar gael i gynhyrchwyr a busnesau sy'n dymuno dod i'r digwyddiad. Bydd llefydd yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin. Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Ebrill 2019.”

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar dir Oriel y Parc a gerllaw, ac mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys ffurflenni archebu ar gyfer consesiynau ac arddangoswyr ewch i www.orielyparc.co.uk/reallywild.

I drafod eich cais, anfonwch e-bost at reallywild@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01437 720392.

Gyhoeddi 04/02/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion