COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Castell Caeriw i gynnig diwrnod llawn hwyl i gyfeillion pedair coes

Mae Castell Caeriw yn paratoi i groesawu llond lle o gyfeillion bach blewog ar gyfer Diwrnod Allan i’r Cŵn ar ddydd Sul 11 Awst, lle bydd cŵn a’u perchnogion balch yn cymryd yr awenau ar y safle sy'n gyfeillgar i gŵn.

Bydd sioe gŵn llawn hwyl ar gyfer ein ffrindiau pedair coes o bob maint yn ogystal â chwrs ystwythder cŵn a stondinau gyda danteithion i anifeiliaid anwes a pherchnogion. Bydd gweithgareddau crefft i blant ar y thema cŵn.

Visit Carew Castle on Sunday 11 August for a special Doggy Day Out from 10am-4pm!
Dewch i Gastell Caeriw ddydd Sul 11 Awst am Ddiwrnod Allan arbennig i’r Cŵn rhwng 10am a 4pm!

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: "Mae'r diwrnod yma yn addo i fod yn berffaith ar gyfer pobl sy’n gwirioni ar gŵn a'u ffrindiau pedair coes gyda gweithgareddau a digwyddiadau y gall pawb eu mwynhau.

"Mae Castell Caeriw yn gyfeillgar i gŵn drwy gydol y flwyddyn; wedi’i enwi'r Atyniad Gorau i Gŵn yng Ngwobrau Cyfeillgar i Gŵn Twristiaeth Sir Benfro dwy flynedd yn olynol, ond mae hwn yn gyfle unigryw i ddod â'ch ffrindiau pedair coes gyda chi i ddathlu ffrind gorau dyn (a menyw). "

Mae ffioedd mynediad arferol y Castell yn berthnasol a bydd tâl bach am rai gweithgareddau.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, amseroedd agor a phrisiau mynediad yng Nghastell Caeriw, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ffoniwch 01646 651782 neu ewch i www.castellcaeriw.com.

Gyhoeddi 02/08/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion