I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Canolfan ieuenctid yn concro her Get the Point Across Llwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar, wynebodd pobl ifanc o ardal Abergwaun her cerdded wedi’i gosod gan Barcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan.

Yr her i aelodau Canolfan Ieuenctid POINT oedd cwblhau taith gerdded noddedig 22 milltir ar hyd Llwybr Arfordir Penfro - milltir am bob blwyddyn y mae Richard wedi gweithio i Awdurdod y Parc.

Ranger Richard Vaughan and the team from the POINT Youth Centre in Fishguard who conquered his Pembrokeshire Coast Path Challenge.
Y Parcmon Richard Vaughan a’r tîm o Ganolfan Ieuenctid POINT yn Abergwaun a goncrodd ei Her ar Lwybr Arfordir Penfro.

Dywedodd Richard: “Roeddwn i mor falch o weld 17 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn her Get the POINT Across, gyda rhai ohonyn nhw’n rhoi tridiau o’u gwyliau haf hefyd.

“Fe aeth tîm POINT yr ail filltir a mwy, gan gerdded o Draeth Poppit yn ôl i’r ganolfan ieuenctid yn Abergwaun, sy’n gyfanswm o 27 milltir.

“Rydw i wedi gweithio i POINT am tua 15 mlynedd ac wedi gweld sut mae’r ganolfan yn annog pobl ifanc i chwarae rhan bositif yn eu cymuned. Roedd yn grêt gallu eu helpu nhw i godi rhywfaint o arian i barhau â’r gwaith yma, a hefyd fe gawson nhw ddarganfod ardaloedd o’r Parc Cenedlaethol am y tro cyntaf.”

Sefydlwyd POINT i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc 11 i 25 oed feithrin hunan-barch, sgiliau a hunanhyder i ymdopi â phroblemau personol yn ystod y cyfnod pontio o fod yn blentyn i fod yn oedolyn.

Mae’r ganolfan galw heibio’n darparu lleoliad diogel a chroesawus chwe diwrnod yr wythnos gydag amrywiaeth o weithgareddau, prosiectau cymunedol, gweithdai a thripiau. Mae llawer yn rhoi pwyslais penodol ar yr amgylchedd, fel Dyfarniad John Muir a digwyddiadau glanhau traethau.

Bydd yr holl elw sy’n cael ei godi yn ystod y daith gerdded yn mynd i POINT a Get the Boys a Lift, cwmni buddiannau cymunedol nid er elw sy’n gweithio i wella iechyd meddwl yn y gymuned.

I weld fideo o her Get the POINT Across, ewch i sianel YouTube Canolfan Ieuenctid POINT.

Gyhoeddi 14/10/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion