I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gweirglodd flodeuog Skrinkle Haven yn rhoi hwb i fioamrywiaeth ar draws y Parc Cenedlaethol

Roedd ymwelwyr â Skrinkle Haven wedi cynhyrfu’n lân yr haf hwn o weld y sioe o ieir bach yr haf gleision cyffredin ac ieir bach tramor yn y gweirgloddiau uwchlaw’r clogwyni.

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi gweithio am flynyddoedd i wella bioamrywiaeth y gweirgloddiau ac eleni cafwyd un o’r arddangosfeydd gorau o degeirianau a’r amrywiaeth mwyaf cyfoethog o flodau gwyllt a welwyd hyd yma.

Seeds collected from the meadow at Skrinkle Haven are being used to establish more wildflower-rich habitats in the National Park.
Mae hadau a gasglwyd o’r weirglodd yn Skrinkle Haven yn cael eu defnyddio i sefydlu mwy o gynefinoedd cyforiog o flodau gwyllt yn y Parc Cenedlaethol.

Mae niferoedd ac amrywiaeth y planhigion wedi creu cyfle i gasglu hadau, ac mae hynny wedi helpu tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei waith yn creu gweirgloddiau blodeuog newydd ar Ystâd Southwood.

Mae gwair gwyrdd, sy’n cynnwys hadau blodau gwyllt o Skrinkle Haven a safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Good Hope a Castell, wedi cael ei wasgaru dros 14 hectar o dir yn Southwood, gyda’r nod o greu gweirgloddiau sy’n gyforiog o rywogaethau a fydd yn fuddiol i natur.

This year has provided one of the best displays of orchids at Skrinkle Haven.
Eleni, cafwyd un o’r arddangosfeydd gorau o degeirianau yn Skrinkle Haven.

Dywedodd Steve Jones, Rheolwr Gweithredol Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae'r Timau Wardeiniaid ar draws y Parc Cenedlaethol yn chwarae rhan allweddol yn gwella bioamrywiaeth a thrwy weithio ochr yn ochr â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Skrinkle fe geir budd parhaol i fywyd gwyllt y Parc a mwynhad y cyhoedd.

“Gyda lwc bydd y bartneriaeth hon yn talu ar ei chanfed yn y dyfodol gan gynnal y bywyd gwyllt, gwella bioamrywiaeth y Parc Cenedlaethol a chreu tirweddau lliwgar, cyfoethog mewn bywyd gwyllt mewn ardaloedd eraill.”

A common blue butterfly at Skrinkle Haven.
Glesyn cyffredin yn Skrinkle Haven.

Dywedodd James Roden, Parcmon Ardal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: “Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yr haf hwn.

“Bydd yr hadau blodau gwyllt a gasglwyd o Skrinkle Haven yn help inni greu gweirgloddiau cyforiog o rywogaethau ar Ystâd Southwood a fydd o fudd i fywyd gwyllt ac yn darparu arddangosfa liwgar i ymwelwyr ei mwynhau.

“Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol a gweld canlyniadau’r gwaith creu gweirgloddiau ar Ystâd Southwood dros y blynyddoedd nesaf.”

Gyhoeddi 25/10/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion