I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Hamcanion Cydraddoldeb Drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ein Hamcanion Cydraddoldeb Drafft 2020-2024.

Mae amcanion cyfredol yr Awdurdod wedi'u hadolygu ac mae'r amcanion arfaethedig newydd yn dod o dan bedwar maes gyda phedwar nod tymor hyr:

Maes

Nod Tymor Hir

Y Parc – Tirwedd i Bawb

Creu Parc sy’n Dirwedd i Bawb

Ein Gwasanaethau – Yn hygyrch ac yn Gynhwysol

Bod ein gwasanaethau yn hygyrch ac yn gynhwysol yn ddiofyn a bod ein prosiectau yn cyfrannu at fynd i’r afael ag anghydraddoldeb

Ein Gweithlu – yn Amrywiol, yn Gefnogol ac yn Gynhwysol

Bod ein gweithlu yn amrywiol, ein bod yn gyflogwr o ddewis a bod y staff yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth  mewn amgylchedd gwaith sy’n gynhwysol ac yn deg

Llywodraethu ac Ymgysylltu – Mwy o Gyfranogiad

Bod ystod amrywiol o bobl yn gallu dylanwadu ar waith yr Awdurdod ac ar y penderfyniadau sy’n effeithio ar ardal y Parc 

Dyma wybodaeth am ein hamcanion drafft a gwybodaeth ar sut y gwnaethom eu datblygu.

Mae’r Awdurdod wrthi’n ymgynghori ar ein hamcanion cydraddoldeb drafft ac mae’n croesawu sylwadau y gellir eu hanfon yn ysgrifenedig i Barc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu ar e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk. Rhaid iddynt gyrraedd cyn 17 Ionawr 2020.

Gyhoeddi 17/12/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion