COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ymateb i Covid-19 (Coronafeirws)

Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth i gyfyngu cyswllt cymdeithasol oherwydd effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau ei bencadlys yn Noc Penfro a'i atyniadau i ymwelwyr yng Nghastell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc i'r cyhoedd o ddydd Mercher 18 Mawrth.

Bydd llinellau ffôn ym mhob un o'r pedwar lleoliad yn aros ar agor i'r cyhoedd.

Mae'r Awdurdod hefyd wedi penderfynu gohirio pob cyfarfod cyhoeddus, gan gynnwys cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu a drefnwyd ar gyfer yfory, dydd Mercher 18 Mawrth, a chanslo pob digwyddiad. Os ydych wedi archebu a thalu ymlaen llaw ar gyfer digwyddiad, ffoniwch 01437 720392 i drefnu ad-daliad llawn.

Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach.

Gyhoeddi 17/03/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion