COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Awdurdod y Parc yn gweithredu i amddiffyn diogelwch y cyhoedd

Mewn ymateb i bryderon cynyddol ynghylch cynnydd yn nifer yr ymwelwyr i rhannau poblogaidd o Sir Benfro, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei feysydd parcio a chau rhannau o Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Wrth siarad am y penderfyniad, dywedodd y Prif Weithredwr Tegryn Jones: “Er gwaethaf cyngor y Llywodraeth i osgoi teithio sydd dim yn hanfodol ac i aros gartref lle bynnag y bo modd, rydym wedi profi penwythnos eithriadol o brysur ledled y sir.

“Er budd diogelwch y cyhoedd, rydym yn cau ein meysydd parcio i bawb ond mynediad brys, ac yn cau rhannau o Lwybr yr Arfordir lle mae’n amhosibl dilyn cyngor y Llywodraeth ac ymarfer pellhau cymdeithasol yn ddiogel.

 “Rydym yn annog pobl i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac aros adref i aros yn ddiogel. Rydym hefyd yn cyflwyno ple i bobl er mwyn osgoi teithio i gael mynediad i'r awyr agored a chael mynediad i'r hyn y gallwch chi o stepen eich drws yn unig.

“Rydym yn galw ar Lywodraeth y DU a Chymru i ddarparu mesurau cryfach ar deithio diangen a phellter cymdeithasol, gyda chanllawiau penodol ar yr hyn y mae   “ teithio angenrheidiol”yn ei olygu mewn gwirionedd.”

Profodd Parciau Cenedlaethol ac ardaloedd gwledig ledled y wlad fewnlifiad enfawr yn nifer yr ymwelwyr dros y penwythnos ac mae pryderon yn tyfu ynghylch y pwysau a roddir ar wasanaethau lleol, gan gynnwys darpariaeth gofal iechyd hanfodol.

 

Gyhoeddi 23/03/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion