I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Enjoy the National Park after dark: Poppit Sands is one of Pembrokeshire’s eight Dark Sky Discovery sites.
Diffoddwch y golau a gweld manteision yr awyr dywyll

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i ymuno ag ymdrech Cymru gyfan i leihau llygredd golau.

Gyhoeddi 15/03/2019

Class 2 pupils from Ysgol Llanychllwydog worked with local National Park Authority Ranger, Richard Vaughan to build the bug hotel.
Disgyblion Cwm Gwaun yn hybu bioamrywiaeth gyda gwesty newydd ar gyfer trychfilod

Mae disgyblion o ysgol gynradd yn Sir Benfro wedi adeiladu gwesty ar gyfer trychfilod yng Nghwm Gwaun mewn ymgais i hyrwyddo peillwyr a hybu bioamrywiaeth yn eu hardal leol.

Gyhoeddi 11/03/2019

Prosiect newydd i ddenu mwy o ymwelwyr i ardaloedd arfordirol Cymru ac Iwerddon gyda help ariannol yr UE

Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi prosiect newydd gwerth €2m i annog mwy o ymwelwyr i grwydro ardaloedd llai adnabyddus Cymru ac Iwerddon.

Gyhoeddi 26/02/2018

« First Previous 61 to 63 of 63 Next › Last »

 Subscribe in a reader