COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig ac mae angen rheolaeth ofalus i ofalu amdano er mwyn i bawb ei fwynhau, nawr ac yn y dyfodol. Yma yn Awdurdod y Parc mae gennym y cyfrifoldeb o sicrhau bod y Parc yn parhau i fod yn lle arbennig.

Penllewchwen, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Penllechwen ger Porth Mawr.

Mae’r adran hon yn anelu at esbonio’r berthynas rhwng amgylchedd ffisegol y Parc a rhan yr Awdurdod yn y broses o’i reoli a’i warchod. Gallwch ddarganfod mwy holl waith yr Awdurdod trwy fynd i dudalen Gwasanaethau Awdurdod y Parc. Fel arall, gallwch ymweld â'n tudalen Ffeithiau a Ffigurau i gael syniad o'r hyn sy'n gwneud Arfordir Penfro yn arbennig.

Mae’r Parc yn amgylchedd unigryw sy’n cynnwys nifer o elfennau - bywyd gwyllt, cynefinoedd, ffermio, hanes, twristiaeth, busnes a chymunedau lleol. Ein gwaith ni fel Awdurdod yw gweithio i sicrhau cydbwysedd hapus i bob un sydd â diddordeb yn y Parc.

Mae yna gyfle hefyd i chi Gwrdd â’ch Aelodau. Nhw yw cynrychiolwyr Cyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru sy’n goruchwylio gwaith yr Awdurdod.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion.

Mae’n werth cofio nad yw Parciau Cenedlaethol yn eiddo cyhoeddus. Mae mwyafrif y tir yn eiddo preifat. Yn wir, mae'r Awdurdod berchen ar nag 1% o arwynebedd y Parc Cenedlaethol.

Mae yna sawl ffordd y gallwch chi fod yn rhan o’n gwaith. Cadwch lygad ar yr adran Swyddi am swyddi gwag, neu ddysgu mwy am ffyrdd o Wirfoddoli.

Peidiwch ag anghofio ein bod ni hefyd ar Facebook, Flickr, Instagram, Twitter and YouTube, felly os oes gennych unrhyw ffotograffau, fideos neu unrhyw beth yr hoffech ei rannu gyda ni, mae croeso i chi gysylltu drwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol.