COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Hygyrchedd

Saif Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys ar esgair o dir sy’n tremio dros ddyffryn afon fach. Gall ymwelwyr fynd i’r fryngaer hon, a gafodd ei hailadeiladu, ar ôl iddyn nhw brynu eu tocynnau yn y Ganolfan Ymwelwyr, oddi tan y fryngaer.

Mae llwybr yn arwain trwy lecynnau coediog at y fryngaer, ac mae’n serth mewn mannau. Mae’r llwybr wedi’i orchuddio â gro wedi’i gywasgu er mwyn sicrhau ei bod hi’n haws i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a choetshis cadair fynd ar ei hyd. Nid yw’r signal ar gyfer ffonau symudol yn dda yn y dyffryn oddi tan y fryngaer, ond mae’n bosibl defnyddio’r llinellau tir yn y Ganolfan Ymwelwyr os yw’n fater o frys.

Cerbyd trydan yng Nghastell Henllys

Mae cerbyd trydan ar gael i gludo unigolion o’r Ganolfan Ymwelwyr i’r fryngaer, ac mae yna hefyd feic Tramper ar gael i unigolion â phroblemau symudedd. Bydd y map yn dangos pa rannau o’r safle sy’n hygyrch i’r rhai sy’n defnyddio’r beic Tramper. Holwch yn y Dderbynfa lle bydd aelod o staff yn gallu eich rhoi ar ben y ffordd ynglŷn â sut i ddefnyddio’r cerbyd.

Mae yna ddolen glyw yn y ddesg yn y dderbynfa. Mae yna doiled hygyrch â larwm braw ger y Ganolfan Ymwelwyr, ac mae yna doiledau i’r anabl yn yr adeilad arddangos.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i'r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a'r mannau eistedd y tu allan.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i'r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a'r mannau eistedd y tu allan.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dymuno trefnu’ch ymweliad.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni