COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Beth Sydd Yma? - Castell Henllys

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys wedi’i leoli mewn deng acer ar hugain o goetir a dolydd hardd ar lan afon yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn ogystal â bod yn gartref i dai crynion o’r Oes Haearn, sydd wedi cael eu hail-greu gan arbenigwyr yn yr union fan lle byddent wedi sefyll dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl, mae’r amgylchedd naturiol hwn yn llawn creaduriaid gwyllt fel dyfrgwn, gwenoliaid ac ystlumod.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i'r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a'r mannau eistedd y tu allan.

Llwybr Troednoeth Castell Henllys
Llwybr Troednoeth Castell Henllys​.

Ceir gwybodaeth am y safle, ei hanes a’i fywyd gwyllt ar baneli dehongli o amgylch y safle.

Mae croeso i ymwelwyr fynd am dro ar hyd y llwybrau drwy goetir deiliog ac ar hyd glan yr afon, gan ddilyn llwybrau â cherfluniau sy’n cyfeirio at chwedlau, a gweld hen fridiau o anifeiliaid yn pori mewn caeau ger y llwybr, cyn mynd i’r fryngaer ei hun. Cadwch lygad am foch yr Oes Haearn!

Ar ôl i chi fynd i’r fryngaer fe welwch bedwar tŷ crwn ac ysgubor, sydd wedi cael eu hailadeiladu ar sylfeini gwreiddiol o’r Oes Haearn. Darganfuwyd tystiolaeth o’r sylfeini hyn gan archeolegwyr dros gyfnod o 26 blynedd.

Castell Henllys Iron Age Village

Mae'r 'Hen Dŷ Crwn' yn cael ei ailadeiladu ar hyn o bryd. Cwblhawyd y prosiect olaf, 'Tŷ’r Pennaeth', yn y flwyddyn 2000.

Er mai’r tai crynion yw’r prif atyniad, mae Canolfan Ymwelwyr yng Nghastell Henllys hefyd, ac mae’n cynnwys siop a chaffi ac arddangosfeydd rhyngweithiol. Mae lle chwarae i blant a drysfa yno hefyd, yn ogystal â safle picnic ar lan yr afon.

 

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni