COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Cyfarwyddiadau

Sut i ddod o hyd i Castell a Melin Heli Caeriw

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn swatio ar lan afon Caeriw uwchlaw aber Daugleddau yng nghalon Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae’n hawdd dod o hyd i ni a dod yma mewn car neu fws, neu ar gefn beic os ydych chi’n teimlo’n egnïol.

Mewn car/ar feic: Ar yr A4075, arwyddion oddi ar yr A477, bum milltir i’r dwyrain o Benfro.

Castell Caeriw
Caeriw
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8SL.

Bws/Trên: Mae’r gorsafoedd trên agosaf yn Noc Penfro a Dinbych-y-pysgod, lle gallwch ddal y bws 361 i Gaeriw.

Am ragor o wybodaeth am gludiant cyhoeddus ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551 est 5227 yn ystod oriau swyddfa neu ewch i www.sir-benfro.gov.uk.