COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Ymweld

Ymweld â Chastell a Melin Heli Caeriw

Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gorseddwyr brenhinoedd, cynllwynion oes Elisabeth a chwalfa Rhyfel Cartref.

Saif y Castell mewn lleoliad anhygoel yn edrych dros Lyn y Felin sy’n mesur 23 cyfer, ac mae’n un o’r cestyll mwyaf amrywiol ei bensaernïaeth yng Nghymru; yn gaer Normanaidd o’r ochr orllewinol, ac eto’n blasty Elisabethaidd gwych o’r gogledd.

Mae’r Castell yn ymffrostio mewn croes Gristnogol wedi’i chysegru i Maredudd ap Edwin Tywysog o Gymru o’r 11eg ganrif
Mae’r Castell yn ymffrostio mewn croes Gristnogol wedi’i chysegru i Maredudd ap Edwin Tywysog o Gymru o’r 11eg ganrif

Ar y safle hefyd ceir yr unig Felin Heli sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, croes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont ganoloesol a llecyn picnic, i gyd wedi’u cysylltu gan lwybr cylch sy’n filltir o hyd, addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, gyda golygfeydd godidog dros Lyn y Felin.

Teithiau Tywys
Ceir teithiau tywys rhad ac am ddim o gwmpas y Castell bob dydd* am 10.30am a 2.30pm, heb gynnwys adeg gwyliau ysgol.
*Yn amodol ar argaeledd. Ffoniwch ni ar 01646 651782 i sicrhau y bydd taith ar gael ar gyfer eich ymweliad.

Hygyrchedd
Gellir mynd â chadeiriau olwyn i lawr gwaelod y Castell a’r Felin, y ddwy siop ac Ystafell De Nest. Mae’r llwybr milltir yn addas i gadeiriau olwyn hefyd.

Mae dau dŷ-bach i’r anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell ac yn Lôn y Felin (bydd angen allwedd RADA i’w hagor; holwch yn y Felin). Mae sgwter anabledd ar gael i’w llogi ar gais o Ganolfan Ymwelwyr y Castell.

Mae dolen sain wedi’i gosod yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell.

Toiledau
Mae tŷ bach yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell (Sylwer: does dim tai bach cyhoeddus ym Melin Heli Caeriw).

Maes Parcio
Mae digonedd o le parcio di-dâl i geir a bysus yn prif faes parcio'r Castell. Mae yna ail faes parcio ar gyfer ceir ar ochr ogleddol Pwll y Felin gyda golygfeydd ysblennydd draw i'r Castell. Mae yna dri man parcio i'r anabl ym mhrif faes parcio'r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.

Safle Picnic
Mae safle picnic ar lan ogleddol Llyn y Felin gyda golygfeydd godidog o’r Castell.

Cyfeillgar i gŵn
Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ym mhob man ar y safle ac eithrio'r tu mewn i Ystafell De Nest; cadwch nhw ar dennyn byr os gwelwch yn dda.

Castell Caeriw
Teulu ar daith cerdded o amgylch Pwll Melin Caeriw.