COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau

Mwynhau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfoeth o lefydd gwych i chi eu harchwilio a’u mwynhau. Ar hyd ei forlin trawiadol, mae yna draethau tywodlyd diogel sy’n ddelfrydol i deuluoedd, cannoedd o filltiroedd o lwybrau troed, yn ogystal â chlogwyni garw a childraethau caregog diarffordd.

Ac nid oes gwahaniaeth p’un ai eich bod yn ymwelydd neu’n drigolyn, rydyn ni am i chi fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd awyr agored aruthrol sydd ar gael yma. I gael gwybod mwy am y gweithgareddau sydd ar gael yn Sir Benfro, ewch i'n wefan Mwynhau Sir Benfro.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain, ac mae’n ymestyn dros 240 milltir sgwâr o dirwedd drawiadol o amgylch glannau de-orllewin Cymru ac mae cymaint o ffyrdd i fwynhau'r lle arbennig hwn!

Syrffio ar Arfordir Penfro.
Syrffio ar Arfordir Penfro.​

Mae’n baradwys i’r rheiny sydd wrth eu bodd â bywyd gwyllt, yn bwysig yn rhyngwladol am ei gynefinoedd a’i rhywogaethau prin ac, oddi ar y lan, mae ynysoedd unigryw Sir Benfro, pob un â’i chymeriad arbennig ei hun.

Gwelir tystiolaeth o orffennol hudolus yr ardal mewn beddrodau o gynhanes, croesau Celtaidd, Bryngaerau o’r Oes Haearn, cestyll Normanaidd, eglwysi canoloesol, caerau Fictoraidd a threfi a phentrefi hanesyddol.

Arfordira ar Arfordir Penfro.
Arfordira ar Arfordir Penfro.​

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhedeg Canolfan Ymwelwyr yn Oriel y Parc yn Nhyddewi. Rydyn ni hefyd yn berchen ar Gastell a Melin Heli Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys, ac yn eu rhedeg.

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr, Instagram a Twitter!