I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Castell a Melin Heli Caeriw » Ymweld » Grwpiau Ysgol

Grwpiau Ysgol

Mae Caeriw’n croesawu grwpiau ysgol drwy gydol y flwyddyn gan roi cyfle i blant flasu, arogli a chael cipolwg ar fywyd mewn Castell Tuduraidd.

Grwp ysgol yng Nghastell Caeriw

Mae'r rhaglen a gynigir yn amrywiol ac yn cwmpasu nifer o weithgareddau addysg treftadaeth, gan archwilio hanes y Castell a’i breswylwyr. Mae'r rhan fwyaf o'r sesiynau'n canolbwyntio ar gyfnod hanes y Tuduriaid ac yn darparu profiad hanes byw.

Cyfnod Sylfaen
Y Twrnamaint Mawr

Trwy feim a straeon, bydd y disgyblion yn addurno'r neuadd ac yn paratoi bwyd, diodydd ac adloniant yn barod ar gyfer Twrnamaint Mawr 1507.

Bywyd y Castell
Bydd y plant yn cael eu tywys drwy'r Castell i weld sut beth fyddai bywyd, cyn iddyn nhw setlo ger y tân am sesiwn adrodd straeon a dysgu mwy am fywyd y Castell.

 

Iau/Cyfnod Allweddol 2
Chwedlau’r Tuduriaid

Bydd yr Arglwydd yn cyrraedd y Castell mewn dim o dro! Bydd y disgyblion yn helpu gweision y Castell i baratoi ar gyfer ei gyrhaeddiad, gan roi cynnig ar weithgareddau fel gwehyddu, coginio, gwaith maen, crochenwaith, caligraffeg a pherfformio drama Duduraidd, hyd yn oed!

Teithiau Tywys
Archwiliwch y tyrau, y neuaddau a'r ystafelloedd wrth i ni baentio darlun bywiog o fywyd yn y Castell.

 

Archebu a chostau
​Ffioedd archebu


  • Hanner diwrnod: £2.50 y plentyn
  • Diwrnod llawn: £4.50 y plentyn.

Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

Costau trafnidiaeth
Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ffoniwch 01646 651782 neu ebostiwch ymholiadau@castellcaeriw.com.