I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Digwyddiadau - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae yna ddigwyddiadau i’r teulu cyfan trwy gydol y tymor, o deithiau tywys mewn dillad cyfnod a gweithgareddau ar yr Oes Haearn i blant, i arddangosiadau crefft. Am fanylion, dyddiadau ac amserau digwyddiadau penodol, gweler isod.

Digwyddiadau yng Nghastell Henllys


  • Cynhelir dros 80 o weithgareddau a digwyddiadau bob blwyddyn, gan gynnwys sesiynau storia, gweithdai crefft traddodiadol ac archeoleg arbrofol.
  • Mae hanes byw a llwybrau dramatig i blant yn dod â Chastell Henllys yn fyw ac yn helpu ymwelwyr i ddeall y gorffennol mewn ffordd sy’n hwyl ac yn ddifyr.
  • Caiff grwpiau difreintiedig o’r gymuned eu hannog i ymuno yn yr hwyl ac fe allwn ddarparu ar eu cyfer os cawn rybudd ymlaen llaw.

I weld ein hamserau agor ewch i'n tudalen Amserau a phrisiau neu gallwch gysylltu â ni.

   
RefDigwyddiadLocationTimeDate 
6520Diwrnod Rhufeinig  Castell Henllys11:3019 February
6528Discovery Day  Castell Henllys11:3020 February
6517Brwydro a Gwledda  Castell Henllys11:3021 February
6523Bywyd yn yr Oes Haearn  Castell Henllys11:3022 February
6524Bywyd yn yr Oes Haearn  Castell Henllys11:3023 February
6525Bywyd yn yr Oes Haearn  Castell Henllys11:3024 February
6518Brwydro a Gwledda  Castell Henllys11:3025 February
6521Diwrnod Rhufeinig  Castell Henllys11:3026 February
6529Discovery Day  Castell Henllys11:3027 February
6519Brwydro a Gwledda  Castell Henllys11:3028 February
6522Dragons and Daffodils  Castell Henllys11:3001 March
6526Bywyd yn yr Oes Haearn  Castell Henllys11:3002 March
6527Bywyd yn yr Oes Haearn  Castell Henllys11:3003 March
6562Teithio’n Ôl Drwy Amser: Nyfer, Hanes Canoloesol Cynnar   Nanhyfer09:3018 April