I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynediad i Bawb » Llwybrau i Gadeiriau Olwyn

Llwybrau i Gadeiriau Olwyn

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gwella nifer o lwybrau’r sir, ac wedi eu haddasu, fel eu bod yn addas i gadeiriau olwyn. Mae yna nifer o lwybrau i gadeiriau olwyn yn y llawlyfr Llwybrau i Bawb, ond fe allwch hefyd ddewis taith addas trwy ddefnyddio’r cyfleuster chwilio a dewis y categori Llwybrau i Gadeiriau Olwyn.

Easy access path at Amroth

Rhennir y categori hwn yn:


  • Llwybrau i Gadeiriau Olwyn (16 llwybr).
    Mae’r llwybrau hyn wedi cael eu gwella at ddefnydd cadeiriau olwyn ac yn bodloni safon 'Cefn gwlad i bawb’ BT/Fieldfare Trust. Mae’r safonau hyn yn ymwneud â chyflwr yr arwyneb, y llethrau, dodrefn y llwybr ac amrywiaeth o feini prawf eraill.
     
  • Teithiau Antur i Gadeiriau Olwyn (5 llwybr).
    Y llwybrau hyn sydd wedi gweld y lleiaf o waith addasu at ddefnydd cadeiriau olwyn. Yn gyffredinol, mae ganddynt arwyneb naturiol sydd heb ei wella ac felly cânt eu defnyddio orau pan fydd y tir yn sych. Gwaredwyd unrhyw rwystrau a gyflwynwyd i gadeiriau olwyn. Prin yw’r croes-ddisgyn ac mae’r llethrau’n weddol.  Efallai na fydd y llwybrau hyn yn addas at ddefnydd pob math o gadair olwyn ac argymhellwn eich bo yn defnyddio cadair olwyn a adeiladwyd at y diben neu a addaswyd at dir gwledig. Fe fydd angen cymorth arnoch.

Sylwer bod llawer o’r llwybrau hyn ar gopa clogwyni uchel, sydd heb eu gwarchod ar yr ymylon. Byddwch yn arbennig o ofalus wrth basio defnyddwyr eraill y llwybr, neu wrth droi. Os ydych chi’n defnyddio cadair â sbardun mecanyddol, a wnewch chi gyfyngu ei gyflymder at gyflymder cerdded – e.e. 2 i 2½ milltir yr awr.

Teithiau Hamddenol (9 llwybr).
Yn ychwanegol at y llwybrau i gadeiriau olwyn, gallwch ddod o hyd i Deithiau Hamddenol yn y cyfleuster chwilio. Nid yw’r llwybrau hyn yn addas i gadeiriau olwyn ond maen nhw’n adrannau o Lwybr yr Arfordir sy’n cael eu hystyried yn rhai hwylus i gerddwyr oherwydd nid oes gormod o risiau ac nid oes sticlau na graddiannau hir, serth.