COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Chwilio Am Deithiau

Chwilio Am Deithiau

PDF 📜 Marker
PDF 📜 Marker
PDF 📜 Marker
PDF 📜 Marker
PDF 📜 Marker
Chwilio
  
Allwedd dosbarthiad y daith

Teithiau Hanner Dydd a Mwy = marker  Teithiau Hamddenol = marker  Teithiau Cadair Olwyn = marker  Teithiau = marker 

📜 Chwedlau Cerdded
Dysgwch am rai o’r straeon chwedlonol sydd â chysylltiadau â Sir Benfro. Maen nhw'n sôn am dylwyth teg yn codi capfeini anferth, cewri yn hyrddio meini mawr i lawr llechweddau; anghenfil brawychus mewn llyn a choeden ywen sy'n gwaedu.