COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Digwyddiadau

Digwyddiadau

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei atyniadau i ymwelwyr yng Nghastell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc, a chanslo pob digwyddiad hyd nes ceir rhybudd pellach.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

   
Ref DigwyddiadLocationTimeDate 
12724 Ystagbwll: Anturiaethau mewn Cyfnodau Daearyddol 🚫  Stackpole Centre National Trust13:0003 April
12751 Hela Drysor Pasg 🚫  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0004 April
12752 Hela Drysor Pasg 🚫  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0005 April
12753 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0006 April
12754 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0007 April
12725 Sylwi i'r Ystlumod 🚫  Castell Caeriw20:0007 April
12755 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0008 April
12736 Clwb Dydd Mercher! 🚫  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc14:0008 April
12727 Taith gyda’r Hwyr o Dreginnis ar hyd Llwybr yr Arfordir 🚫  Treginnis Isaf18:3008 April
12756 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0009 April
12757 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0010 April
12726 Tri Chei: Cei Cresswell i Landshipping 🚫  Cresswell Quay10:0010 April
12758 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0011 April
12728 Maes Tanio Castellmartin 🚫  Castlemartin Merrion Camp09:3012 April
12759 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0012 April
12760 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0013 April
12729 Ystlumod Ysblennydd yn Nhyddewi 🚫  Eglwys Gadeiriol Tyddewi19:3013 April
12761 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0014 April
12762 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0015 April
12733 Camu’n ôl drwy Amser: Safleoedd Cynhanesyddol y Preseli  🚫  Carningli10:0015 April
12737 Clwb Dydd Mercher! 🚫  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc14:0015 April
12763 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0016 April
12734 Rhwydo yn yr Afon  🚫  Tyddewi14:0016 April
12764 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0017 April
12735 Darllen y Dirwedd: Taith Drwy Amser 🚫  St Davids Head13:1517 April
12765 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0018 April
12731 Teithiau Bws Mini ar Faes Tanio Castellmartin 🚫  Castlemartin Merrion Camp09:3019 April
12766 Hela Drysor Pasg  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc10:0019 April
12730 Maes Tanio Castellmartin 🚫  Castlemartin Merrion Camp09:3026 April