I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Amdanom ni » Dod o hyd i ni

Sut i Gyrraedd Oriel y Parc

Defnyddwyr SatNav
​Defnyddiwch y cod post SA62 6NW.

O Hwlffordd
Dilynwch yr A487 i Dyddewi ac ewch ymlaen ar hyd yr A487 am 15 milltir gan basio trwy Niwgwl a Solfach ac ymlaen i Dyddewi.

Wedi cyrraedd Tyddewi, ar y gylchfan cymerwch y allanfa gyntaf i mewn i Heol Caerfai.

Mae Oriel Y Parc ar y dde, a'r maes parcio ar y chwith.

O Abergwaun
Dilynwch yr A40 am Hwlffordd hyd nes gweld arwydd am yr A4219 i Dyddewi

Trowch i'r dde arno i'r A4219 a dilynwch yr heol o amgylch a dros bont y rheilffordd tuag at gyffordd T gyda'r A487Wrth y gyffordd T trowch i'r chwith arno i'r A487, gan ddilyn yr arwydd am Dyddewi
Ewch ymlaen ar hyd yr A487 am 12 milltir i Dyddewi.

Ar yr arwydd 30 milltir yr awr, trowch i'r chwith i Heol Glasfryn. Ewch ymalen ar hyd Heol Glasfryn nes i chi gyrraedd y cylchfan.

Ar y gylchfan, cymerwch yr ail allanfa i mewn i Heol Caerfai.

Mae Oriel y Parc ar y dde, a'r maes parcio ar y chwith.