I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Canolfan y Cyfryngau

Canolfan y Cyfryngau

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os ydych chi’n …

Newyddiadurwr print/darlledu, fe allwn ni ddarparu:

Datganiadau i’r wasg
• Datganiadau
• Cyfweliadau ar gyfer y radio a’r teledu

Gwneud ffilm/rhaglen ddogfen, fe allwn ni ddarparu:

Caniatâd i ffilmio
• Cyngor ar leoliadau da
• Gwybodaeth ar berchnogaeth tir
Ffeithiau a Ffigurau pwysig ynghylch y Parc a’r Awdurdod

Fusnes twristiaeth lleol, fe allwn ni ddarparu:

• Cyfle i hysbysebu yn Coast to Coast
• Deunydd hyrwyddo Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
• Dolenni o’ch busnes at ein gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol (yn anffodus, ni allwn gynnig lle ar ein gwefan ni ar gyfer dolenni at wefannau masnachol)

Os ydych yn ymwelydd neu’n byw yma, byddai’n braf clywed gennych:

• Fe allwch ryngweithio â ni ar Twitter, Facebook, Youtube neu Flickr
• Uwchlwythwch eich lluniau neu’ch fideos i’n sianelau cyfryngau cymdeithasol (rydyn ni’n dewis lluniau o’n tudalennau Facebook yn rheolaidd i’w defnyddio ar ein gwefan ac mewn deunyddiau hyrwyddo eraill)
• Fe fuasem yn hapus i ddefnyddio unrhyw dystebau gan aelodau’r cyhoedd
• Cymerwch ran yn ein hymchwil i’r farchnad trwy roi gwybod i ni os fyddech chi’n hapus i adolygu’r wefan neu gymryd rhan mewn unrhyw holiaduron yn ymwneud â’r Parc. Gallwch hefyd dweud eich dweud gyda'n Hymgynghoriadau Cyhoeddus.

Os ydych chi eisiau gwybodaeth gyffredinol am y Parc a’r Awdurdod, rhowch glic ar ein tudalen Ffeithiau a Ffigurau.

E-bostiwch y Tîm Cyfathrebu gydag unrhyw ymholiadau neu ffoniwch ni ar 01646 624800.