COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Siop

Siop

Mae Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yma yn Oriel y Parc i helpu ymwelwyr i fanteisio ar eu harhosiad yn Sir Benfro. Gallwn gynnig cyngor ar bethau i'w gwneud a lleoedd i aros yn yr ardal.

Byddwn ni wrth ein bodd i awgrymu teithiau cerdded i chi sy’n amrywio o deithiau cerdded byr i’r 186 milltir o’r Llwybr Cenedlaethol. Byddwn ni’n sicrhau bod gennych yr offer cywir ar gyfer eich antur, gan gynnwys map a llyfr braslunio.


Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Siop Anrhegion
Mae siop Oriel y Parc yn cynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchion, o eitemau gwaith llaw, fel powlenni a llestri crochenwaith, i emwaith arian cain wedi’i ddylunio’n arbennig, deunyddiau celf, cardiau, jam a siytni lleol, teganau plant ac amrywiaeth eang o lyfrau.

Mae gennym ni ddetholiad o eitemau â brand Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro hefyd os hoffech gael cofrodd o’ch ymweliad, gan gynnwys cotiau fleece, piniau ysgrifennu a phensiliau a bathodynnau. Mae'r posteri retro boblogaidd hefyd ar gael, gyda chwe dyluniad gwahanol, bob un yn cynrychioli'r arfordir a thirwedd y Parc Cenedlaethol. Gellir eu prynu yn Gymraeg neu Saesneg.

Oriel y Parc Gift Shop
Siop Anrhegion Oriel y Parc.

Mae ein cyflenwyr lleol yn cynnwys:
Abercastle Press – Cyhoeddiadau Sir Benfro
Blas ar Fwyd – Bwydydd Cymreig
Dave Reynolds – Woodturner
Farmers Food at Home – Marmaledau
Goodwood Honey - Mêl Sir Benfro
Gorsewen Arts – Gemwaith arian
Kate Hamilton-Hunter – Gemwaith wrth fesur
Kittiwake Enamels - Gemwaith
Koa Jewellery – Gemwaith cynaliadwy wedi'i wneud â llaw
Metal Press – Gemwaith plât arian
Moriath Glass – Gemwaith gwydr ymdoddedig
Pembrokeshire Beach Food Co. – Cynhyrchion gwymon
Tereska Shepherd – - Cynnyrch argraffu dyluniad gwenyn
The Potting Shed – Picl a chyffeithiau
Seren Books – Cyhoeddiadau awduron Cymreig
Valley Mill - Cynnyrch llechi Cymreig
Welsh Books Council – Llyfrau a llenyddiaeth
Woblyn Pengwyn – Sebonau a chynhyrchion bath llaeth defaid.