I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn

Byw Yn

 • Blog
  Mae’r Swyddog Cadwraeth Julie Garlick yn tynnu sylw at y bywyd gwyllt mae hi wedi ei weld ym mis Chwefror....

  Bywyd gwyllt ar ddiwedd y gaeaf - National Park Nature Diary. A gyhoeddwyd ar 25/02/2019
 • Swyddi Gwag Cyfredol

  Nid oes swyddi ar hyn o bryd.

 • Ceisiadau Cynllunio

  NP/18/0741/S73 - Sands Cafe, Newgale Hill - Variation of conditon no. 2 of NP/17/0708/FUL - extension of patio, addition of - 14/12/2018

  NP/18/0742/FUL - Ashleigh, West Williamston - Demolition of existing dwelling & erection of a new/replacement two storey dwell - 14/12/2018

  NP/18/0743/S73 - Folkstone Farm, Nolton Haven - Variation of condition no. 2 of NP/10/326 - 14/12/2018

  NP/18/0738/FUL - Bettws Newydd, Parrog Road - Change of use from five bedroom dwelling to five bedroom bed & breakfast, creati - 13/12/2018

  NP/18/0739/FUL - 2, Triplestone Close - Landscaping to house frontage & alter 2 sides of wooden fence boundary at rear o - 13/12/2018

  NP/18/0740/FUL - Bank Farm, Cosheston - Relocation of garden fence, extension to dwelling, extension to outbuilding & re - 13/12/2018

  NP/18/0737/S73 - Plot 13, Bevelin Hal - Vary/remove conditions 2, 4 & 7 of planning approval NP/18/0292/S73 to allow rea - 13/12/2018

  NP/18/0736/FUL - New House, Broadway - Increase in roof height, side extension, dormers to front & rear & new chimney - 13/12/2018

I’r rheiny ohonoch sy’n ddigon ffodus i fod yn byw yn y Parc Cenedlaethol, rydych chi eisoes yn sylweddoli gwerth Llwybr gwefreiddiol yr Arfordir, y traethau tywodlyd trawiadol, y cildraethau caregog a’r amrywiaeth anhygoel o dirweddau i’w harchwilio. Wrth gwrs, mae hyn yn rhan o’ch bywyd bob dydd!

A coastal cottage

Yr hyn yr ydyn ni am ei ddweud wrthych chi, yw’r hyn y mae’r Parc Cenedlaethol a’r Awdurdod yma i’w wneud ar eich cyfer chi. Mae gan yr Awdurdod amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer trigolion, waeth a ydych chi’n berchen ar eich cartref, yn athro neu’n athrawes, yn gerddwr, yn hanesydd neu’n grŵp cymunedol, i enwi ond ychydig.

Wrth gwrs, testun pwysig i berchnogion cartrefi yn y Parc yw cynllunio. Mae gwarchod ein gorffennol a gofalu am ein bywyd gwyllt yn egwyddorion sydd wrth galon y system gynllunio, ac yn yr adran hon fe allwch ddysgu mwy am bolisïau cynllunio, gwarchod adeiladau a sut i gyflwyno cais cynllunio.

Taflwch olwg ar dudalen Cwrdd â’ch Parcmon. Dylech gadw llygad rheolaidd ar y newyddion a’r digwyddiadau yn y Parc Cenedlaethol, neu, os oes diddordeb gennych mewn gweithgareddau a chadwraeth rhowch glic ar dudalennau Mwynhau Sir Benfro a’r adran Gofalu Am.

Cofiwch hefyd ein bod ni ar Facebook, Youtube, Flickr a Twitter! Ydi hyn yn iaith estron i chi? Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy. Ymunwch â’n grwpiau ni, dewch yn gefnogwyr, lawrlwythwch luniau neu fideos o’r Parc Cenedlaethol. Cymerwch ran!