COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Trefdraeth o Garningli

Trefdraeth o Garningli

Trefdraeth o Garningli

Yr olygfa hon

Gwelir pentref prysur Trefdraeth yma o ymyl Carningli, a arferai fod yn llosgfynydd ac sy’n dominyddu’r gorwel. O’i gyfieithu mae Carningli yn golygu ‘Mynydd o Angylion’ ac er bod sawl cyswllt gyda’r cenhadwr o’r 6ed ganrif, Sant Brynach, mae tystiolaeth o aneddiadau cynharach yn mynd yn ôl i’r Oesau Haearn ac Efydd.

Mae’r enw Trefdraeth, sef y fersiwn Cymraeg ar Newport, yn awgrymu’r math o le ydyw, er nad y traethau euraidd o gwmpas ydyw’r unig reswm am ei boblogrwydd. Mae’r dref yn brydferth iawn ac mae’r dref ei hun a’r cefn gwlad cyfagos yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd cerdded amrywiol.

O fewn cyrraedd mae dau draeth (Parrog Trefdraeth a Thraeth Trefdraeth), Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro, mynyddoedd y Preseli a sawl safle hanesyddol arall megis Pentre’ Ifan. Lleoliad perffaith i’w archwilio drwy’r flwyddyn.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhedeg Canolfan Groeso yn Nhrefdraeth, wedi’i lleoli gyferbyn â Maes Parcio’r Stryd Hir, ac mae’n fan cychwyn delfrydol i’r rheiny sydd am archwilio’r golygfeydd ardderchog neu ddod i wybod mwy am hanes diddorol yr ardal. 

O yrru am ychydig funudau i’r gogledd fe ddewch chi at Gastell Henllys - bryngaer unigryw o’r Oes Haearn gyda replica ffantastig o dai crwn yr Oes Haearn. Yn yr haf mae’r gaer yn fwrlwm wrth i ymwelwyr a phlant ysgol archwilio sut roedd pobol yn byw 2400 o flynyddoedd yn ôl.

Yn y gaeaf mae’r safle yn llawer mwy tawel ond mae’n dal i fod yn lle diddorol. Mae taith gerdded hyfryd hefyd o’r fan hon sy’n archwilio'r cefn gwlad ardderchog a’r coetiroedd cyfagos ac yn cynnig golygfeydd ffantastig hefyd.

Teithiau Cerdded perthnasol

Tref Trefdraeth a’r Aber - Pedair Taith Gerdded fer

Trefdraeth/Carn Ingli – Taith Gerdded Hanner Diwrnod +

Bedd Morris/Aberfforest – Taith Gerdded Hanner Diwrnod +

Llwybr Mileniwm Trefdraeth– Taith Gerdded Hanner Diwrnod +

Rhagor o wybodaeth

Adeiladwyd y castell gwreiddiol yn Nhrefdraeth gan Y Normaniaid ar lethrau isaf Carningli ac mae ei olion yn edrych dros y dref heddiw. Trawsnewidiwyd yr olion ers hynny yn breswylfa ac maen nhw mewn perchnogaeth breifat.

Mae tref Trefdraeth yn cynnwys un Ardal Cadwraeth ymhlith 14 a dynodwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ers 1988 mae cannoedd o adeiladau wedi elwa o grantiau Ardal Cadwraeth a ddarperir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Cadw., gyda’r bwriad o gadw ffabrig allanol adeiladau hanesyddol.

Sut i gyrraedd yno

Gellir cyrraedd Trefdraeth ar hyd yr A487 sy’n rhedeg o Abergwaun yn y de ac Aberteifi yn y gogledd.

Gellir cael tagfa traffig yn y dref yn ystod cyfnodau prysur felly awgrymwn eich bod yn teithio ar fws. Bws cyhoeddus Trefdraeth 412, Roced Poppit 405 (tymhorol, galw a theithio).

Ewch i Lonydd Glas Sir Benfro am amserlenni a mwy o wybodaeth am Fysiau’r Arfordir.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â bysiau cyhoeddus gweler yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Os ydych chi’n teithio mewn car, mae yna sawl maes parcio talu ac arddangos tymhorol o gwmpas Trefdraeth.

Am y wybodaeth teithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu ewch i www.traveline-cymru.info.