I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Bluestone National Park Resort Sustainability Manager, Ged Davies and National Park Authority Warden Manager (South), Tim Jones are pictured on the recently-restored bridge in Canaston Wood.
Pont llwybr ceffylau Coed Canaston yn cael ei hatgyweirio

Mae pont o’r 19eg ganrif yng Nghoed Canaston wedi cael ei hatgyweirio’n helaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro diolch i gyllid gan Barc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone.

Gyhoeddi 01/10/2018

The National Park Authority’s new South Ranger, Chris Taylor meets his predecessor Haydn Garlick (now a Ranger Manager at National Trust Stackpole) at a work party at Stackpole Cheriton.​
Parcmon y De yn ymgartrefu yn ei swydd newydd yn y Parc Cenedlaethol

Cipiwyd cyfle i weithio fel Parcmon yn un o ardaloedd mwyaf eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan ymgeisydd sydd wedi gweld llawer o’r byd.

Gyhoeddi 24/09/2018

New guidance for recreational drone users has been released by the Pembrokeshire Coast National Park Authority in an attempt to limit the disturbance of protected wildlife.
Tarfu ar fywyd gwyllt yn cael sylw yng nghanllawiau dronau Sir Benfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhyddhau canllawiau newydd ar gyfer defnyddwyr dronau hamdden er mwyn ceisio cyfyngu ar yr aflonyddwch y gall y dyfeisiau ei achosi i fywyd gwyllt gwarchodedig .

Gyhoeddi 21/09/2018

Sea Quest Challenge prize winners at Castell Henllys
Enillwyr Helfa Drysor Creaduriaid y Môr Dafydd a Jac yn cipio gwobr o £50

Dau ymwelydd ifanc â Sioe Amaethyddol Sir Benfro 2018 oedd enillwyr her Helfa Drysor Creaduriaid y Môr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 18/09/2018

The skeleton and shell of a leatherback turtle found near Skomer Island will be one of the highlights of the natural history specimens on display, which will also include a black-headed gull entangled in a plastic ring.
Arddangosfa o gelfyddyd gain a hanes naturiol sy’n procio'r meddwl ynghylch plastig yn y môr

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn creu gwrthgyferbyniad rhwng harddwch Arfordir Penfro a realiti’r difrod mae plastig yn ei achosi i ddyfroedd a bywyd gwyllt ein glannau môr bregus.

Gyhoeddi 17/09/2018

The National Park Authority car park at Newgale.
Cyfle i chi leisio eich barn ar Orchymyn Parcio Ceir newydd y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu diweddaru ei Orchymyn Parcio Oddi ar y Stryd sy’n darparu’r sail gyfreithiol ar gyfer rheoli ei feysydd parcio.

Gyhoeddi 11/09/2018

Farmers are being encouraged to use heath and gorse from Pembrokeshire’s heathlands as an alternative to straw bedding.
Sarn gweundir y Parc Cenedlaethol yn cynnig hwb i ffermwyr a bioamrywiaeth

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ceisio hysbysu ffermwyr o’r cyfle i ddefnyddio grug ac eithin o weundiroedd Sir Benfro fel sarn o dan anifeiliaid dros y gaeaf, fel deunydd amgen i wellt sydd yn hynod o ddrud ar hyn o bryd.

Gyhoeddi 31/08/2018

Solva harbour
Cymunedau yn cael eu hannog i dderbyn cynnig y Parc Cenedlaethol ar gyfer meysydd parcio

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn codi ymwybyddiaeth o gynnig a allai olygu na chodir tâl mewn meysydd parcio ar rai diwrnodau er mwyn cefnogi digwyddiadau cymunedol.

Gyhoeddi 24/08/2018

Primary school pupils from across Pembrokeshire worked with professional artists at Oriel y Parc in St Davids to produce and exhibit artwork as part of the Criw Celf project.
Arddangos gwaith celf disgyblion yn Oriel y Parc fel rhan o brosiect Criw Celf

Mae gwaith celf o ansawdd uchel a gynhyrchwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Benfro wedi cael eu harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, yn dilyn cyfres o weithdai fel rhan o brosiect Criw Celf.

Gyhoeddi 22/08/2018

Visit Carew Castle on Sunday 19 August for a special Doggy Day Out from 10am-4pm!
Cyfeillion pedair coes ar fin cyrraedd Castell Caeriw

Mae Castell Caeriw yn paratoi i groesawu llond lle o gyfeillion bach blewog ar gyfer Diwrnod Allan i’r Cŵn ar ddydd Sul 19 Awst, lle bydd cŵn a’u perchnogion balch yn cymryd yr awenau ar y safle sy'n gyfeillgar i gŵn.

Gyhoeddi 17/08/2018

« First ‹ Previous 1 to 10 of 86 Next Last »

 Subscribe in a reader