I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The National Park Authority’s Plastic in the Sea session for schools focuses on marine litter and the impact it has on the environment.
Bwrsariaeth deithio yn hwb i sesiwn ar blastig morol yn y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fanteisio ar fwrsariaeth deithio a fydd yn help iddynt gymryd rhan mewn diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

Gyhoeddi 13/12/2018

Pictured are Kathy Bezinski and Ros McGarry (Newport Community Library Group); County Councillor Paul Harries, Vice Chair of Newport Town Council, Cllr Jano Williams; National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Chair of Newport Town Council, Cllr John Griffiths and Cllr Paddy Davies (Newport Town Council and Library Group).
Trosglwyddo Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth fel Ased Cymunedol

Mae tref yng Ngogledd Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell newydd dan yr un to, a’r rheini’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gymeradwyo trosglwyddo adeilad ei hen ganolfan wybodaeth fel ased cymunedol.

Gyhoeddi 23/11/2018

Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities in and around the Pembrokeshire Coast National Park? Become a volunteer with the Pathways project.
Diwrnod i gynnig blas ar brosiect gwirfoddoli Llwybrau

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

Gyhoeddi 15/11/2018

Eat, shop and be merry at the Carew Castle Christmas Fayre on Sunday 25 November.​
Dewch i fwynhau hud y Nadolig a mwy yng Nghastell Caeriw ac Oriel y Parc

A ydych chi’n chwilio am anrhegion Nadolig gwych neu hoffech chi weld Siôn Corn yn ei Groto? Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

Gyhoeddi 15/11/2018

South Pembs c. Crown RCAHMW
Darganfyddiadau newydd i’w gwneud ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod.

Gyhoeddi 18/10/2018

Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Hwyl ac arswyd hanner tymor a Chalan Gaeaf yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Bydd tri atyniad ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf hanner tymor Hydref eleni, gydag ysbrydion a helbulon i’r teulu cyfan eu mwynhau. Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau arswydus, o Hwyl Straeon y Tylwyth Teg i Ffair y Cynhaeaf.

Gyhoeddi 16/10/2018

National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Bluestone National Park Resort Sustainability Manager, Ged Davies and National Park Authority Warden Manager (South), Tim Jones are pictured on the recently-restored bridge in Canaston Wood.
Pont llwybr ceffylau Coed Canaston yn cael ei hatgyweirio

Mae pont o’r 19eg ganrif yng Nghoed Canaston wedi cael ei hatgyweirio’n helaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro diolch i gyllid gan Barc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone.

Gyhoeddi 01/10/2018

The National Park Authority’s new South Ranger, Chris Taylor meets his predecessor Haydn Garlick (now a Ranger Manager at National Trust Stackpole) at a work party at Stackpole Cheriton.​
Parcmon y De yn ymgartrefu yn ei swydd newydd yn y Parc Cenedlaethol

Cipiwyd cyfle i weithio fel Parcmon yn un o ardaloedd mwyaf eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan ymgeisydd sydd wedi gweld llawer o’r byd.

Gyhoeddi 24/09/2018

New guidance for recreational drone users has been released by the Pembrokeshire Coast National Park Authority in an attempt to limit the disturbance of protected wildlife.
Tarfu ar fywyd gwyllt yn cael sylw yng nghanllawiau dronau Sir Benfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhyddhau canllawiau newydd ar gyfer defnyddwyr dronau hamdden er mwyn ceisio cyfyngu ar yr aflonyddwch y gall y dyfeisiau ei achosi i fywyd gwyllt gwarchodedig .

Gyhoeddi 21/09/2018

Sea Quest Challenge prize winners at Castell Henllys
Enillwyr Helfa Drysor Creaduriaid y Môr Dafydd a Jac yn cipio gwobr o £50

Dau ymwelydd ifanc â Sioe Amaethyddol Sir Benfro 2018 oedd enillwyr her Helfa Drysor Creaduriaid y Môr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 18/09/2018

« First ‹ Previous 1 to 10 of 86 Next Last »

 Subscribe in a reader