I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Coast to Coast 2019 cover
Cynlluniwch eich Blwyddyn Darganfod yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU yn ystod Blwyddyn Darganfod Cymru, drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llawn gwybodaeth Coast to Coast Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 18/04/2019

Penyholt Farm before the Castlemartin Range was created in 1939.
Prosiect newydd i gasglu atgofion i nodi pen-blwydd Maes Tanio Castellmartin yn 80 oed

Mae prosiect newydd yn bwriadu cydnabod 80 mlynedd ers creu Maes Tanio Castellmartin drwy gasglu straeon gan bobl a brofodd y bennod bwysig hon yn hanes yr ardal.

Gyhoeddi 12/04/2019

Experience the Iron Age at Castell Henllys Iron Age Village.
Mwynhewch wledd o hwyl y Pasg ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os ydych chi'n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i'r teulu cyfan yn ystod gwyliau'r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

Gyhoeddi 12/04/2019

Castlemartin Range Guided Walk
Darganfod Parciau Cenedlaethol yn ystod pythefnos o hwyl

Dydd Sadwrn 6 Ebrill bydd Pythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol yn dechrau - dwy wythnos o ddathlu ar draws y DU gyda digwyddiadau a phrofiadau yn cyd-daro â gwyliau’r Pasg er mwyn ysbrydoli pobl o bob oed a diddordebau i fynd allan i archwilio a dysgu mwy am y mannau arbennig hyn.

Gyhoeddi 05/04/2019

Warden manager Tim Jones and CEO Tegryn Jones with sign at site of felled trees in Freshwater Easat
Arwyddion Awdurdod y Parc yn tynnu sylw at dorri coed gwarchodedig yn anghyfreithlon

Am y tro cyntaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu codi dau arwydd dros dro ar dir yn Upper Burrows yn Freshwater East lle cafodd coed gwarchodedig eu torri a’u gadael.

Gyhoeddi 01/04/2019

Worrying sheep poster
Awdurdod y Parc yn gwneud apêl i gerddwyr reoli eu cŵn yn ystod y tymor ŵyna

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn pwysleisio pa mor bwysig yw cadw cŵn ar dennyn wrth gerdded o gwmpas da byw, ar ôl digwyddiad gofidus arall yn lleol yn ymwneud â chŵn a phoeni defaid.

Gyhoeddi 19/03/2019

Enjoy the National Park after dark: Poppit Sands is one of Pembrokeshire’s eight Dark Sky Discovery sites.
Diffoddwch y golau a gweld manteision yr awyr dywyll

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i ymuno ag ymdrech Cymru gyfan i leihau llygredd golau.

Gyhoeddi 15/03/2019

Class 2 pupils from Ysgol Llanychllwydog worked with local National Park Authority Ranger, Richard Vaughan to build the bug hotel.
Disgyblion Cwm Gwaun yn hybu bioamrywiaeth gyda gwesty newydd ar gyfer trychfilod

Mae disgyblion o ysgol gynradd yn Sir Benfro wedi adeiladu gwesty ar gyfer trychfilod yng Nghwm Gwaun mewn ymgais i hyrwyddo peillwyr a hybu bioamrywiaeth yn eu hardal leol.

Gyhoeddi 11/03/2019

The Pembrokeshire Coast National Park Authority is consulting on its draft Corporate and Resources Plan for 2019/20
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch drafft Cynllun Corfforaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei ddrafft Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau ar gyfer 2019/20, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Gyhoeddi 15/02/2019

Really Wild Food and Countryside Festival
Ffurflenni archebu ar gyfer yr Ŵyl Hynod Wyllt nawr ar gael

Mae’r ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Gyhoeddi 04/02/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 70 Next Last »

 Subscribe in a reader