I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Pembrokeshire Coast National Park Authority is consulting on its draft Corporate and Resources Plan for 2019/20
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch drafft Cynllun Corfforaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei ddrafft Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau ar gyfer 2019/20, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Gyhoeddi 15/02/2019

Really Wild Food and Countryside Festival
Ffurflenni archebu ar gyfer yr Ŵyl Hynod Wyllt nawr ar gael

Mae’r ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Gyhoeddi 04/02/2019

In previous years sledging litter cleared from fields in the Preseli Hills has included pieces of car bodies and a surfboard.
Helpwch i atal problemau ym Mryniau'r Preseli yn ystod yr eira

Gyda'r rhagolwg ar gyfer Sir Benfro yn addo eira trwm, mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu hatgoffa o'r camau syml y gallant eu cymryd i sicrhau y gellir osgoi problemau sbwriel a mynediad.

Gyhoeddi 31/01/2019

Contact Oriel y Parc to arrange a workshop to create your sparkling sculpture ready for the Dragon Lantern Parade in St Davids at 5.30pm on 2 March.
Llusernau i oleuo degfed pen-blwydd Gorymdaith y Ddraig

Bydd Oriel y Parc a’r Ganolfan Ymwelwyr yn cynnal Gorymdaith y Ddraig wahanol i’r arfer ddydd Sadwrn 2 Mawrth i nodi Dydd Gŵyl Ddewi a degfed pen-blwydd y digwyddiad.

Gyhoeddi 31/01/2019

Have your say on latest stage of new Local Development Plan preparations
Cyfle i ddweud eich dweud am gam diweddaraf gwaith paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Gofynnir i aelodau'r cyhoedd leisio’u barn wrth i waith datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gychwyn ar ei gyfnod terfynol.

Gyhoeddi 25/01/2019

Recent initiatives supported by the National Park Authority’s Sustainable Development Fund (SDF) include Sea Trust’s Coleg y Mor project.
Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau lleol drwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae cylch newydd o gymorth grant yn agored i brosiectau sy'n darparu buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd neu ddiwylliannol i bobl Sir Benfro, gyda mwy na £100,000 ar gael.

Gyhoeddi 16/01/2019

The winner of last year’s competition taken by Samantha Lewis near Saddle Head on the Pembrokeshire Coast. Image © Samantha Lewis.
Lansio Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Pen-blwydd y Parciau Cenedlaethol yn 70

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a’r Campaign for National Parks wedi lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddathlu pen-blwydd Parciau Cenedlaethol y DU yn 70 oed.

Gyhoeddi 15/01/2019

Pembrokeshire Coast National Park Youth Rangers recently launched the Europarc Youth Manifesto at a meeting of the National Park Authority.​
Parcmyn Ifanc yn lansio Maniffesto Ieuenctid Europarc yn Sir Benfro

Parcmyn Ifanc Arfordir Penfro fu wrthi’n datblygu ac yn lansio’r maniffesto ym Mharc Cenedlaethol Cairngorms yn gynharach eleni. Mae grŵp o bobl ifanc sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd i gadw a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio maniffesto newydd, a grëwyd ganddynt ar y cyd â grwpiau cyfatebol o ardaloedd gwledig a mannau gwarchodedig ledled Ewrop.

Gyhoeddi 18/12/2018

The National Park Authority’s Plastic in the Sea session for schools focuses on marine litter and the impact it has on the environment.
Bwrsariaeth deithio yn hwb i sesiwn ar blastig morol yn y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog ysgolion cynradd lleol i fanteisio ar fwrsariaeth deithio a fydd yn help iddynt gymryd rhan mewn diwrnod addysg newydd sy’n canolbwyntio ar blastig morol a’i effaith ar yr amgylchedd.

Gyhoeddi 13/12/2018

Pictured are Kathy Bezinski and Ros McGarry (Newport Community Library Group); County Councillor Paul Harries, Vice Chair of Newport Town Council, Cllr Jano Williams; National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Chair of Newport Town Council, Cllr John Griffiths and Cllr Paddy Davies (Newport Town Council and Library Group).
Trosglwyddo Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth fel Ased Cymunedol

Mae tref yng Ngogledd Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell newydd dan yr un to, a’r rheini’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gymeradwyo trosglwyddo adeilad ei hen ganolfan wybodaeth fel ased cymunedol.

Gyhoeddi 23/11/2018

« First ‹ Previous 1 to 10 of 74 Next Last »

 Subscribe in a reader