I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei Gynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ar gyfer 2020/21, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Gyhoeddi 25/02/2020

Pictured with the new electric vehicle at the Stena Line’s Fishguard ferry terminal are (left to right) Carl Milne, Port Services Manager, Stena Line Fishguard Port; Vicky Squire, National Park Authority Pollinator Warden; Duncan Fitzwilliams and Peter Walker, Pembrokeshire Coast National Park Trust Trustees; Elsa Davies, Chair of Pembrokeshire Coast National Park Trust; and Jessica Morgan, Director of the Pembrokeshire Coast National Park Trust.
Stena Line yn cefnogi prosiect bioamrywiaeth Llwybr Arfordir Sir Benfro

Mae prosiect sy’n mynd ati i hybu bioamrywiaeth ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynd i gael ei hwb ei hun yn sgil cyfraniad sylweddol gan Stena Line, sy’n rhedeg y fferi rhwng Abergwaun a Rosslare.

Gyhoeddi 18/02/2020

Work by Pembrokeshire-based artists, Michaela Hollyfield and Yvette Brown will feature at Oriel y Parc this spring.
Arddangos gwaith arlunwyr lleol yn Oriel y Parc

Bydd dwy arddangosfa newydd gyffrous gan arlunwyr lleol yn cael eu dadorchuddio y mis Chwefror hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Gyhoeddi 03/02/2020

Exhibits include a spectacular model of a strawberry spaghetti worm.
Sleifiwch draw i arddangosfa mwydod Oriel y Parc

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Gyhoeddi 30/01/2020

 Join Oriel y Parc for a celebration of Welsh culture on Saturday 29 February with the annual Dragon Parade in St Davids.
Baner Dewi Sant yn thema ar gyfer Gorymdaith y Ddraig Oriel y Parc

Gwahoddir ysgolion a grwpiau lleol i gymryd rhan yng ngorymdaith flynyddol Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Gorymdaith y Ddraig, ddydd Sadwrn 29 Chwefror.

Gyhoeddi 23/01/2020

Have your say on Matters Arising Changes to the National Park Authority’s new Local Development Plan.
Cyfle olaf i ddweud eich dweud am Gynllun Datblygu Lleol newydd y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ceisio eich barn, ar ôl gwneud newidiadau i’w Gynllun Datblygu Lleol arfaethedig yn dilyn y Sesiynau Gwrandawiadau Archwilio yn ddiweddar.

Gyhoeddi 23/01/2020

The Really Wild Food and Countryside Festival will return to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids on Saturday 30 May 2020.
Cyfnod gwneud cais ar agor i stondinwyr yr Ŵyl Hynod Wyllt

Bydd yr ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 30 Mai 2020.

Gyhoeddi 14/01/2020

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Hamcanion Cydraddoldeb Drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ein Hamcanion Cydraddoldeb Drafft 2020-2024.

Gyhoeddi 17/12/2019

WADE TO GO: 91 volunteers spent over 500 hours picking 256 bags full of litter along the banks of the Cleddau rivers as part of the National Park Authority’s Big River Clean project.
Gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn Prosiect Mawr Glanhau’r Afon ar hyd glannau’r Cleddau

Mewn prosiect i lanhau sbwriel oddi ar Aber Afon Cleddau, mae gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi casglu dros 250 bag o sbwriel.

Gyhoeddi 10/12/2019

The Pembrokeshire Coast National Park’s meadows are set to benefit from a share of over £50,000 worth of funding raised during a Black Friday campaign by Forest Holidays and UK National Parks.
Ymgyrch dydd Gwener Gwallgo yn codi dros £9,000 ar gyfer apêl Creu Mwy o Ddolydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Bydd dolydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elw ar £9,413 o gyllid diolch i ymgyrch Dydd Gwener Gwallgo gan Forest Holidays a Pharciau Cenedlaethol y DU a ddaeth i ben ar 2 Rhagfyr.

Gyhoeddi 09/12/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 64 Next Last »

 Subscribe in a reader