COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynediad i Bawb

Mynediad i Bawb

Mae yna ystod o lwybrau a chyrchfannau yn y Parc Cenedlaethol i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae ein Canllaw Llwybrau i Bawb yn hyrwyddo 15 llwybr ar draws y Parc Cenedlaethol. Cynllunnir y llwybrau teithio hyn i ddarparu gwybodaeth ddigonol er mwyn i bobol benderfynu drostyn nhw eu hunain pa lwybr sy’n addas, yn dibynnu ar eu hanghenion a galluoedd personol.

Cadair Olwyn yn Ninbych-y-pysgod

 

Bwriedir y teithiau cerdded hyn ar gyfer pobol sy’n defnyddio sgwteri symudedd, cadair olwyn llaw neu bŵer ac i bobol sydd â gallu cerdded cyfyngedig. Gellir mwynhau’r teithiau cerdded felly gan grwpiau o deuluoedd gyda phlant bach a chadeiriau gwthio yn ogystal â phobol â phroblemau symudedd a defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Yn gyffredinol, gall pobol ddisgwyl llwybrau gweddol wastad heb raddiannau serth na grisiau a gwybodaeth sy’n berthnasol i gyflwr arwynebedd y llwybrau.

Pramiau ar Lwybr yr Arfordir

Yn ychwanegol, mae ein Llwybrau i Gadeiriau Olwyn yn cynnig gwybodaeth am 21 llwybr sy’n cael eu categoreiddio fel rhai addas i gadeiriau olwyn yn ein dewis o deithiau cerdded a hyrwyddir.

Mae Traethau Mynediad Hwylus yn darparu rhestr o leoliadau a gwybodaeth fanwl am safon hygyrchedd 18 traeth yn y Parc Cenedlaethol. Mae gan rai o’r traethau Gadeiriau Olwyn y Traeth sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer eu hurio, sy’n addas i’w defnyddio ar draethau tywod.

Mae Golygfannau â Mynediad Hwylus  yn rhestru 36 lleoliad yn y Parc Cenedlaethol y gellir eu cyrraedd i gyd mewn car a chael arosfan neu fan parcio i fwynhau golygfeydd ysblennydd  arfordir a chefn gwlad y Parc Cenedlaethol.

Darperir Sgwteri Symudedd hefyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn nifer o atyniadau a chanolfannau i ymwelwyr.