COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Ymweliadau Ysgol - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Bob blwyddyn – ers dros 20 mlynedd – mae tua 6,000 o blant wedi ymweld â Chastell Henllys i weld, arogli a chyffwrdd bywyd mewn pentref o’r Oes Haearn, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau a chwarae rôl.

Ymweliadau ysgol

Mae'r rhaglen ysgol a gynigir yn amrywiol ac yn cwmpasu nifer o weithgareddau addysg treftadaeth sy'n archwilio bryngaer yr Oes Haearn a'i dalgylch. Mae hanes byw yn rhan fawr o brofiad Castell Henllys. Mae'r rhan fwyaf o'r sesiynau'n canolbwyntio ar gyfnod yr Oes Haearn yn ei hanes.

Profiadau ar gyfer ysgolion sy'n dod â dysgu’n fyw yng Nghastell Henllys
Dewiswch o blith:

Bywyd dyddiol Celtiaid yr Oes Haearn
Dewch i gwrdd â'r llwyth a gweld sut roedden nhw'n byw, yr hyn roedden nhw’n ei wisgo a beth roedden nhw'n ei fwyta. Dysgwch sut i goginio, adeiladu tŷ crwn a sut i ddod yn rhyfelwr.

Diwrnod y Rhufeiniaid
Mae'r Rhufeiniaid wedi ymosod ar Gastell Henllys! Maen nhw’n wahanol iawn i'r Celtiaid! Maen nhw’n bwyta bwyd rhyfedd ac yn gwisgo dillad od! Gwnewch lamp o glai ac ymunwch â'r Lleng Rufeinig am rywfaint o hyfforddiant!

Sgiliau Oes y Cerrig
Ymunwch â'r llwyth yn y gaer a dysgwch sgiliau eu hynafiaid. Dysgwch sut roedden nhw'n defnyddio adnoddau eu hamgylchedd lleol i wneud popeth roedden nhw ei angen. Gwnewch linyn o ffibrau danadl poethion, neu beth am greu eich gemwaith Oes Cerrig eich hun?

Archebu a chostau
Ffioedd archebu


  • Diwrnod llawn: £4.50 y plentyn.

Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

Costau trafnidiaeth
Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymweld fel ysgol? Ffoniwch 01239 891319 neu anfonwch ebost i ymholiadau@castellhenllys.com.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni