COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Ewch yn ol - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Castell Henllys yw’r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain sydd wedi’i ailadeiladu ar yr union safle lle’r oedd ein hynafiaid Celtaidd yn byw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Yma gallwch gerdded yn ôl troed llwyth y Demetae.

Gall ein digwyddiadau cyffrous cynnig cyfle i chi hyfforddi fel rhyfelwr, gwylio coediwr wrth ei waith, eistedd o amgylch y tân mewn tŷ crwn yn gwrando ar hen, hen storïau. A dysgu gwersi o’r gorffennol er mwyn gwarchod y dirwedd sydd o’n cwmpas heddiw.

Mae’r fryngaer wedi’i lleoli ar frigiad mewndirol, ac oddi yno gallwch weld golygfeydd gwych o’r ardal wledig sydd heddiw’n rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gwneud fflwr yng Nghastel Henllys

Profiad Castell Henllys

Mae profiad Castell Henllys yn well nag erioed ers adeiladu Canolfan Ymwelwyr ryngweithiol. Felly cyn mynd i fyny i’r gaer gallwch fwynhau:Mae gan Gastell Henllys hefyd ap rhyngweithiol sy’n cynnwys fideos, heriau a mapiau i’ch helpu i fwynhau eich ymweliad.

Ariannwyd y gwaith o ailddatblygu Castell Henllys gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw (sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop – ERDF) a Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol Croeso Cymru (sy’n cael ei ariannu gan ERDF).

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni