I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Archaeoleg - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae archeoleg yn ymwneud ag astudio sut roedd pobl yn byw yn y gorffennol drwy edrych ar yr olion y maent wedi eu gadael ar eu hôl. Mae cerdded i mewn i’r tai crynion yng Nghastell Henllys fel camu’n ôl i’r gorffennol.

Yng ngolau’r tân fe welwch wyddiau i wehyddu, poptai bara, breuanau i falu grawn, tarianau a chlogynnau yn hongian ar y waliau a’r gwelyau. Ai newydd fynd allan am funud mae’r perchennog?

Tan o fewn ty crwn yng Nghastell Henllys

Yn ffodus iawn, o ganlyniad i waith cloddio archeolegol hirdymor, mae gennym ddigon o gliwiau i greu darlun o fywyd pobl yn yr Oes Haearn, ac rydym wedi defnyddio’r cliwiau hyn i greu pentref o’r Oes Haearn.

Bu archeolegwyr yn cloddio yng Nghastell Henllys bob haf rhwng 1980 a 2008. Daethant o hyd i nifer o wahanol arteffactau Celtaidd, yn ogystal â thyllau pyst y tai crynion gwreiddiol. Datgelodd pob darganfyddiad lawer iawn ynglŷn â sut roedd Celtiaid Castell Henllys yn byw.

Castell Henllys - Archeoleg

Arweiniwyd y gwaith cloddio gan Dr Harold Mytum o Brifysgol Caerefrog. Myfyrwyr oedd llawer o’r archeolegwyr, a Chastell Henllys oedd y gloddfa addysgu fwyaf yn Ewrop ar y pryd.

Darganfu’r archeolegwyr fod y gaer wedi cael ei gadael yn wag yn y ganrif gyntaf OC, ond ni allent ddweud pam. Er hyn, daethpwyd o hyd i anheddiad bach ond llewyrchus gerllaw a oedd yn cael ei ddefnyddio yng nghyfnod y Rhufeiniaid.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni