I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Hanes diweddar - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Prynodd Hugh Foster y safle yn y 1970au a gwahoddodd archeolegydd o’r enw Harold Mytum i gloddio’r fryngaer. Ar ôl cloddio’r tai crynion fe’u hailadeiladwyd gan ddefnyddio deunyddiau o’r Oes Haearn, gan wella’n dealltwriaeth o’r ffordd yr oedd tai crynion yn cael eu hadeiladu.

Prynwyd safle Castell Henllys gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 1991 ac adeiladwyd tŷ’r pennaeth ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.

Tŷ’r pennaeth yng Nghastell Henllys

Gallwch weld sut brofiad oedd codi wal blethwaith a chlai, ac ailadeiladu’r adeiladau rhyfeddol hyn, drwy godi llond llaw o glai o’r twll a’i daenu ar y fframwaith pleth.

Mae Castell Henllys yn eiddo i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei reoli ganddo er mwyn:


  • Helpu pobl i ddeall a mwynhau treftadaeth naturiol a diwylliannol gyfoethog y Parc Cenedlaethol
  • Tynnu sylw at gymeriad a thraddodiadau arbennig yr ardal drwy ddehongli Castell Henllys i ymwelwyr, myfyrwyr a phlant ysgol.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni