COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Dewch i gwrdd a'r llwyth - Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Byddai Castell Henllys wedi bod yn gartref i deulu cyfoethog a dylanwadol, a oedd yn arwain llwyth o hyd at 100 o bobl.

Byddai’r bobl i gyd yn byw a gweithio yn agos at ei gilydd er mwyn cynhyrchu bwyd a deunyddiau ar eu cyfer hwy eu hunain a’r pennaeth.

Y llwyth yng Nghastell Henllys

Roedd y bobl yn ddyfeisgar iawn ac yn gallu troi eu llaw at dasgau amrywiol fel nyddu, llifo, gwehyddu, malu grawn i wneud bara a gwneud basgedi.

Y tân yn y canol fyddai canolbwynt y gymuned. Byddai’r tân yn llosgi drwy’r dydd er mwyn darparu cynhesrwydd, golau a gwres i goginio.

Byddai’r llwyth yn ymgynnull o amgylch y tân i ganu, dawnsio ac adrodd storïau cyn iddynt fynd i gysgu ar welyau wedi’u gwneud o fatresi gwair, blancedi gwlân a chrwyn anifeiliaid.

Y llwyth o gwmpas y tan

Byddai criw bach o ryfelwyr wedi amddiffyn tiriogaeth y llwyth rhag ysbeilwyr o gaerau eraill. Byddent hefyd wedi gallu defnyddio arfau amrywiol fel cleddyfau, gwawyffyn a ffyn tafl. Byddai’r rhyfelwyr hefyd wedi lladd anifeiliaid i’r llwyth eu bwyta.

Byddai gofaint teithiol a derwyddon wedi ymweld â’r gaer o bryd i’w gilydd, gan sicrhau bod y llwyth yn gallu cael arfau ac aberthu offrwm i’w duwiau.

Cadwch lygad am rai o bentrefwyr yr Oes Haearn yn ystod eich ymweliad. Gallant eich tywys o amgylch y safle a’ch dysgu sut i feistroli rhai o’r sgiliau y byddai arnoch eu hangen er mwyn goroesi yn yr Oes Haearn.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni