I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Canolfan Ymwelwyr - Castell Henllys

Mae Canolfan Ymwelwyr yng Nghastell Henllys yn cynnwys Caffi Y Sgubor, siop anrhegion ac arddangosfeydd rhyngweithiol.

Am ragor o fanylion am caffi Y Sgubor ewch i'w tudalen Facebook neu ffoniwch 01239 891164.

Caffi Castell Henllys

Mae yna hefyd safle picnic ar lan yr afon, a lle chwarae i blant, er mwyn sicrhau bod y teulu cyfan yn mwynhau eu diwrnod yng Nghastell Henllys.

Mae’r man arddangos yn cynnwys sgriniau rhyngweithiol a fideos i’ch helpu i ddysgu mwy fyth am fywyd yng Nghastell Henllys yn yr Oes Haearn.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i'r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a'r mannau eistedd y tu allan.

Visitor Centre at Castell Henllys

Mae’r gwaith o ailddatblygu Castell Henllys yn cael ei ariannu gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw (sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop – ERDF) a Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol Croeso Cymru (sy’n cael ei ariannu gan ERDF).

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni