COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Castell Henllys Iron Age Village App

Datblygwyd ap Castell Henllys, sydd ar gael yn rhad ac am ddim, er mwyn eich tywys o amgylch un o’r lleoedd mwyaf arbennig yn Sir Benfro.

Mae’r ap dwyieithog yn cynnwys fideos, ffotograffau a lluniau gwych i’ch helpu i ddysgu mwy am fywyd yn yr Oes Haearn.

Castell Henllys App
AndroidApple App store

Cewch ganfod eich ffordd o amgylch y safle â map rhyngweithiol a chael tynnu llun cerdyn post ohonoch eich hun gyda rhyfelwr o’r Oes Haearn.

Bydd y nodwedd realiti estynedig hefyd yn dangos i chi sut fyddai’r gaer wedi edrych dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Bydd yr ap hefyd yn eich gwahodd i dderbyn heriau er mwyn ennill pwyntiau ac anfon cerdyn post i ffrindiau a theulu.

Mae’r ap ar gael ar ddyfeisiau Apple a dyfeisiau Android.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni