COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Arfordir ar Daith

Arfordir ar Daith

Mae’r tirwedd o’n cwmpas yn newid, weithiau yn araf deg, weithiau’n gyflym.

Mae natur yn chwarae ei rhan, trwy’r newid yn y tymhorau, newid golau a helynt y tywydd. Mae pobl hefyd yn effeithio ar y tirwedd mewn amryw o ffyrdd.

Helpwch i ni gofnodi’r newidiadau hyn trwy dynnu llun ar un o’n safleoedd ffotograffio sefydlog a’i rannu gyda ni. Byddwn yn ei ychwanegu i’r delweddau eraill, sydd wedi eu rhannu ac yn creu ffilm treigl-amser i ddangos y newidiadau.

Sut fydd yr arfordir yn edrych heno? Yfory? Wythnos nesaf? Mis nesaf? Yn ystod storm? Ar ôl storm?


Cliciwch ar y fideo i gwylio'r ffilmiau ar ein ar ein sianel YouTube.

Mae'r map Arfordir ar Daith isod yn dangos lleoliadau'r safleoedd. Cliciwch ar yr eicon camera i gael gwybod mwy am y lleoliad hwnnw, y gorffennol a'r presennol. Mae pob un wedi eu dewis yn ofalus er mwyn ein helpu ni i gofnodi gwahanol fathau o newidiadau megis:


  • Erydiad twyni
  • Erydiad clogwyni
  • Newidiadau i lystyfiant
  • Newidiadau lefelau tywod
  • Newidiadau i gefnen gerrig
  • Newidiadau i nentydd cwrs
  • Llifogydd

Ein safle ffotograffio sefydlog yn Abereiddi
Safle ffotograffio Arfordir ar Daith yn Abereiddi.

AbereiddiAbereiddiAbereiddi
Yr arfordir yn newid yn Abereiddi. Lluniau trwy garedigrwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.