I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau

Gwybodaeth ac Adnoddau

Mae'r adran hon ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r hyn sy'n ei wneud yn arbennig.

Os ydych chi'n gweithio mewn addysg, gallwch hefyd ddarganfod mwy am sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu amrywiaeth o ymweliadau diddorol i ysgolion.

Llurs ar Arfordir Penfro
Llurs ar Arfordir Penfro.

Mae’r tudallenau hyn yn archwilio rhai o’r cynefinoedd hynod o ddiddorol sydd i’w gweld yma yn y m Parc Cenedlaethol, ac mae’n edrych ar y bywyd gwyllt sy’n byw yno.

Yma, rydyn ni’n archwilio Sir Benfro fel tirwedd ddynol, ac yn gofyn pam mae pobl yn ymweld â’r ardal, a beth yw’r manteision a’r problemau sy’n codi yn sgil twristiaeth.