COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Digwyddiadau yn Oriel y Parc » Gŵyl Hynod Wyllt

Gŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad 2020

Cynhelir Gŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad (Really Wild Food and Countryside Festival) yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, yn Nhyddewi ar Ddydd Sadwrn 30 Mai.

Really Wild Festival Logo

Bydd y digwyddiad yn dathlu bwyd a chrefftau cefn gwlad sy’n tarddu o’r gwyllt yn ogystal â dathlu bywyd gwledig.

Am fwy o wybodaeth neu i lawrlwytho ffurflenni archebu, cliciwch y dolennau isod. Nodwch, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.