COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Coast to Coast

Coast to Coast 2019

Mae Coast to Coast 2019 ar gael ar-lein nawr fel ap symudol am ddyfeisiau Apple ac Android, yn ogystal â thua 500 o fannau ar hyd a lled Sir Benfro!

Mae rhifyn eleni yn llawn o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac erthyglau ar y Parc Cenedlaethol. Cliciwch ar y llun isod i weld rhifyn eleni ar-lein!

 Coast to Coast 2019 ar-lein yn dod yn fuan!

Apple App Store     Android App Store