I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Discover a Robin Hood Adventure at Carew Castle from 11am-4pm from 22-26 July.
Ydych chi’n barod am Antur Robin Hood yng Nghastell Caeriw?

Mae’r herwr enwog, Robin Hood, yn cyfnewid Coedwig Sherwood am Gastell Caeriw yr wythnos nesaf ac yn gwahodd ymwelwyr i fwynhau Anturiaethau Robin Hood.

Gyhoeddi 17/07/2019

Castell Henllys Iron Age Village near Newport has introduced a quiet hour to encourage people with autism to visit and enjoy the site.
Castell Henllys yn mabwysiadu awr dawel i ddenu mwy o ymwelwyr awtistig

Mae Castell Henllys wedi cyflwyno awr dawel rhwng 10am ac 11am ar ddydd Sul i annog mwy o ymwelwyr awtistig i brofi’r Oes Haearn.

Gyhoeddi 16/07/2019

Four Mobility Walks are being held in Saundersfoot from July to December following a successful trial earlier this year.
Teithiau Symudedd i helpu pobl i fynd am dro o amgylch Saundersfoot

Mae cyfres o deithiau symudedd rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn Ne Sir Benfro i helpu pobl â phroblemau symudedd i fwynhau’r awyr agored, yn dilyn treial llwyddiannus yn Saundersfoot.

Gyhoeddi 15/07/2019

excavation of St Patrick’s Chapel which overlooks the beach at Whitesands near St Davids.
Datgelu Cysylltiadau Hynafol ym Mhorth Mawr

Caiff teithiau tywys am ddim o gwmpas cloddfa archeolegol yn Sir Benfro eu cynnig o dan raglen treftadaeth a chelfyddydau newydd.

Gyhoeddi 12/07/2019

The ‘West Wales Walking for Wellbeing’ project aims to develop a sustainable model for health and well-being walking groups across the Hywel Dda Health Board area.
Partneriaid yn cyd-gamu ar gyfer ‘Cerdded er Budd Lles’

Mae camau breision yn cael eu cymryd yng Ngorllewin Cymru i ysbrydoli pobl a allai elwa o fod yn fwy gorfforol egnïol i gerdded yn rheolaidd drwy brosiect newydd ac arloesol.

Gyhoeddi 11/07/2019

A murder mystery evening with an artistic twist will take place at Carew Castle on Friday 19 July.
Llorio'r llofrudd yng Nghastell Caeriw

Bydd noson llorio’r llofrudd, gyda thinc artistig, yn cael ei chynnal yng Nghastell Caeriw nos Wener 19 Gorffennaf.

Gyhoeddi 09/07/2019

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has a new Chairman – Cllr Paul Harries of Newport.
Cynghorydd Sir dros Drefdraeth yw Cadeirydd newydd Awdurdod y Parc

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Gadeirydd newydd – y Cynghorydd Paul Harries o Drefdraeth.

Gyhoeddi 28/06/2019

Libby Higgins-Washbrook and Jack Davies are Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Summer Rangers for 2019.
Swyddi delfrydol ar gyfer Parcmyn Haf

Mae dau Barcmon Haf wedi dechrau gweithio gyda Thimau Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dros yr haf yng ngogledd a de’r sir.

Gyhoeddi 26/06/2019

Claire Bates is the new Manager of Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Oriel y Parc yn croesawu Rheolwr newydd

Mae Rheolwr newydd wedi ymuno â’r tîm sy’n rhedeg Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Gyhoeddi 24/06/2019

Thousands of seabirds, which are particularly sensitive to disturbance, nest on the two sea stacks known as Stack Rocks every year.
Achos honedig o gamddefnyddio drôn yn Staciau’r Heligog yn cael ei riportio i’r Heddlu

Mae gweithredwyr dronau yn cael eu hannog i osgoi aflonyddu ar fywyd gwyllt gwarchodedig yn dilyn digwyddiad diweddar a riportiwyd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 20/06/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 64 Next Last »

 Subscribe in a reader