I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


PCNPA Logo
Arolwg rhanbarthol yn gofyn am farn trigolion ar eu profiadau o wasanaethau

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Fel rhan o’r arolwg rydym yn galw ar bobl i leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl eraill –wrth ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd i dai.

Gyhoeddi 14/05/2019

Planning breach at The Ridgeway, Manorbier
Y llys yn gorfodi achos difrifol o dorri amod cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae dyn lleol wedi cael ei ddirwyo am fynd ati’n fwriadol i ddatblygu tir a symud carafanau ar y safle heb ganiatâd cynllunio mewn cae ger The Ridgeway, Maenorbŷr Newydd mewn achos gorfodi cynllunio diweddar a gyflwynwyd gerbron y llys gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 13/05/2019

Pembrokeshire County Council Chairman Cllr Aden Brinn is pictured at the National Park Authority’s Llanion Park headquarters with Authority Chair Gwyneth Hayward.
Taith i Gadeirydd y Cyngor Sir o amgylch pencadlys Awdurdod y Parc

Fe wnaeth Cadeirydd Cyngor Sir Penfro ymweld â phencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym Mharc Llanion ddydd Mercher 1 Mai wrth i’w gyfnod yn y swydd ddirwyn i ben.

Gyhoeddi 08/05/2019

Jamie Owen on Strumble Head
Elusen newydd i helpu i ddiogelu Arfordir Sir Benfro

Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu i gefnogi a hybu cadwraeth, cymunedau a diwylliant ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 03/05/2019

Delun Gibby Castell Henllys manager
Delun yn dod â’r gorffennol yn fyw ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, yr unig safle Oes Haearn ym Mhrydain i gael ei ailadeiladu ar ei sylfeini gwreiddiol, wedi penodi cyn-archaeolegydd cymunedol fel ei reolwr newydd.

Gyhoeddi 03/05/2019

Admire the finest classic and vintage cars at Carew Castle from 10am-4pm on Bank Holiday Monday 6 May.
Dewch i fwynhau ceir clasurol yng Nghastell Caeriw ddydd Llun Gŵyl y Banc

Bydd Castell â hanes sy’n deillio nôl 2,000 o flynyddoedd yn cynnal rhai o'r cerbydau clasurol a’r hen geir gorau ar ddydd Llun 6 Mai.

Gyhoeddi 01/05/2019

Coast to Coast 2019 cover
Cynlluniwch eich Blwyddyn Darganfod yn Sir Benfro gyda Coast to Coast

Gall ymwelwyr a thrigolion Sir Benfro ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar unig Barc Cenedlaethol arfordirol y DU yn ystod Blwyddyn Darganfod Cymru, drwy gael eu hysbrydoli gan bapur newydd llawn gwybodaeth Coast to Coast Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 18/04/2019

Penyholt Farm before the Castlemartin Range was created in 1939.
Prosiect newydd i gasglu atgofion i nodi pen-blwydd Maes Tanio Castellmartin yn 80 oed

Mae prosiect newydd yn bwriadu cydnabod 80 mlynedd ers creu Maes Tanio Castellmartin drwy gasglu straeon gan bobl a brofodd y bennod bwysig hon yn hanes yr ardal.

Gyhoeddi 12/04/2019

Experience the Iron Age at Castell Henllys Iron Age Village.
Mwynhewch wledd o hwyl y Pasg ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Os ydych chi'n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i'r teulu cyfan yn ystod gwyliau'r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

Gyhoeddi 12/04/2019

Castlemartin Range Guided Walk
Darganfod Parciau Cenedlaethol yn ystod pythefnos o hwyl

Dydd Sadwrn 6 Ebrill bydd Pythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol yn dechrau - dwy wythnos o ddathlu ar draws y DU gyda digwyddiadau a phrofiadau yn cyd-daro â gwyliau’r Pasg er mwyn ysbrydoli pobl o bob oed a diddordebau i fynd allan i archwilio a dysgu mwy am y mannau arbennig hyn.

Gyhoeddi 05/04/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 65 Next Last »

 Subscribe in a reader