I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The Really Wild Food and Countryside Festival will return to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids on Saturday 30 May 2020.
Cyfnod gwneud cais ar agor i stondinwyr yr Ŵyl Hynod Wyllt

Bydd yr ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 30 Mai 2020.

Gyhoeddi 14/01/2020

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Hamcanion Cydraddoldeb Drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ein Hamcanion Cydraddoldeb Drafft 2020-2024.

Gyhoeddi 17/12/2019

WADE TO GO: 91 volunteers spent over 500 hours picking 256 bags full of litter along the banks of the Cleddau rivers as part of the National Park Authority’s Big River Clean project.
Gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn Prosiect Mawr Glanhau’r Afon ar hyd glannau’r Cleddau

Mewn prosiect i lanhau sbwriel oddi ar Aber Afon Cleddau, mae gwirfoddolwyr a sefydliadau sy’n gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi casglu dros 250 bag o sbwriel.

Gyhoeddi 10/12/2019

The Pembrokeshire Coast National Park’s meadows are set to benefit from a share of over £50,000 worth of funding raised during a Black Friday campaign by Forest Holidays and UK National Parks.
Ymgyrch dydd Gwener Gwallgo yn codi dros £9,000 ar gyfer apêl Creu Mwy o Ddolydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Bydd dolydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elw ar £9,413 o gyllid diolch i ymgyrch Dydd Gwener Gwallgo gan Forest Holidays a Pharciau Cenedlaethol y DU a ddaeth i ben ar 2 Rhagfyr.

Gyhoeddi 09/12/2019

The report outlines how the Pembrokeshire Coast National Park Authority is currently responding to climate change and sets out recommendations for the future.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn amlinellu ei ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Yn ddiweddar, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro nodi sut mae’n ymateb i’r heriau sy’n deillio o newid hinsawdd.

Gyhoeddi 27/11/2019

Dr George Middleton is presented with his National Parks UK Platinum Award by Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman Cllr Paul Harries.
Gwobr cyflawniad oes i un o hoelion wyth y Parc Cenedlaethol sydd wedi bod yn gwirfoddoli yno ers dros hanner canrif

Yn ddiweddar, cafodd cyn-feddyg teulu sydd wedi bod yn gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers dros 50 mlynedd ei gydnabod drwy gyflwyno gwobr genedlaethol iddo.

Gyhoeddi 21/11/2019

There will be a chance to meet Santa at the National Park Authority’s three attractions.
Siopwch yn lleol a chewch wared â’r felen ar y Dydd Gwener Du mewn tri o atyniadau gwych Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Bydd atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig tri cyfle i ddod o hyd i hwyl Nadoligaidd, anrhegion gwych a llawer mwy wrth inni nesáu at y Nadolig.

Gyhoeddi 14/11/2019

The Make More Meadows project is set to benefit from a partnership between the UK’s National Parks and Forest Holidays.
Gwenyn, gloynnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael budd o ymgyrch natur gwerth £50,000

Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.

Gyhoeddi 08/11/2019

Seeds collected from the meadow at Skrinkle Haven are being used to establish more wildflower-rich habitats in the National Park.
Gweirglodd flodeuog Skrinkle Haven yn rhoi hwb i fioamrywiaeth ar draws y Parc Cenedlaethol

Roedd ymwelwyr â Skrinkle Haven wedi cynhyrfu’n lân yr haf hwn o weld y sioe o ieir bach yr haf gleision cyffredin ac ieir bach tramor yn y gweirgloddiau uwchlaw’r clogwyni.

Gyhoeddi 25/10/2019

Ranger Richard Vaughan and the team from the POINT Youth Centre in Fishguard who conquered his Pembrokeshire Coast Path Challenge.
Canolfan ieuenctid yn concro her Get the Point Across Llwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar, wynebodd pobl ifanc o ardal Abergwaun her cerdded wedi’i gosod gan Barcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan.

Gyhoeddi 14/10/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 62 Next Last »

 Subscribe in a reader