I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


The report outlines how the Pembrokeshire Coast National Park Authority is currently responding to climate change and sets out recommendations for the future.
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn amlinellu ei ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Yn ddiweddar, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro nodi sut mae’n ymateb i’r heriau sy’n deillio o newid hinsawdd.

Gyhoeddi 27/11/2019

Dr George Middleton is presented with his National Parks UK Platinum Award by Pembrokeshire Coast National Park Authority Chairman Cllr Paul Harries.
Gwobr cyflawniad oes i un o hoelion wyth y Parc Cenedlaethol sydd wedi bod yn gwirfoddoli yno ers dros hanner canrif

Yn ddiweddar, cafodd cyn-feddyg teulu sydd wedi bod yn gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers dros 50 mlynedd ei gydnabod drwy gyflwyno gwobr genedlaethol iddo.

Gyhoeddi 21/11/2019

There will be a chance to meet Santa at the National Park Authority’s three attractions.
Siopwch yn lleol a chewch wared â’r felen ar y Dydd Gwener Du mewn tri o atyniadau gwych Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Bydd atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig tri cyfle i ddod o hyd i hwyl Nadoligaidd, anrhegion gwych a llawer mwy wrth inni nesáu at y Nadolig.

Gyhoeddi 14/11/2019

The Make More Meadows project is set to benefit from a partnership between the UK’s National Parks and Forest Holidays.
Gwenyn, gloynnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael budd o ymgyrch natur gwerth £50,000

Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.

Gyhoeddi 08/11/2019

Seeds collected from the meadow at Skrinkle Haven are being used to establish more wildflower-rich habitats in the National Park.
Gweirglodd flodeuog Skrinkle Haven yn rhoi hwb i fioamrywiaeth ar draws y Parc Cenedlaethol

Roedd ymwelwyr â Skrinkle Haven wedi cynhyrfu’n lân yr haf hwn o weld y sioe o ieir bach yr haf gleision cyffredin ac ieir bach tramor yn y gweirgloddiau uwchlaw’r clogwyni.

Gyhoeddi 25/10/2019

Ranger Richard Vaughan and the team from the POINT Youth Centre in Fishguard who conquered his Pembrokeshire Coast Path Challenge.
Canolfan ieuenctid yn concro her Get the Point Across Llwybr yr Arfordir

Yn ddiweddar, wynebodd pobl ifanc o ardal Abergwaun her cerdded wedi’i gosod gan Barcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan.

Gyhoeddi 14/10/2019

Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Dathliadau arswydus a digwyddiadau arallfydol yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Yn ystod hanner tymor eleni bydd cyfuniad o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n ddigon i godi ofn arnoch yn cael eu cynnal ym mhob un o’r tri atyniad i ymwelwyr sy’n cael eu rhedeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 10/10/2019

Children on a Pembrokeshire Outdoor Schools outing at Stackpole
Gwell mynediad at ddysgu yn yr awyr agored ledled y sir

Mae disgyblion ledled Sir Benfro yn mynd i elwa ar fwy o fynediad at ddysgu yn yr awyr agored diolch i grant o £16,000 a ddyfarnwyd yn ddiweddar i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan Loteri Cod Post y Bobl.

Gyhoeddi 30/09/2019

The 17th annual Pembrokeshire Coast National Park Archaeology Day on Saturday 9 November will include a presentation and exhibition on the Iron Age chariot burial discovery. PHOTO © Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.
Cerbyd-gladdiad i’w arddangos ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod a phrosiectau parhaus.

Gyhoeddi 25/09/2019

A white-tailed bumblebee feeding on a wildflower.
Creu Mwy o Ddolydd gydag Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwilio am help gan y cyhoedd i greu mwy o gynefinoedd ar gyfer pryfed peillio. Y bwriad yw codi £10,000 i helpu i ddiogelu ac adfer y dolydd sy'n bodoli yn y Parc Cenedlaethol ac i weithio gyda thirfeddianwyr i greu dolydd newydd.

Gyhoeddi 24/09/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 62 Next Last »

 Subscribe in a reader