I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Taith i Gadeirydd y Cyngor Sir o amgylch pencadlys Awdurdod y Parc

Fe wnaeth Cadeirydd Cyngor Sir Penfro ymweld â phencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym Mharc Llanion ddydd Mercher 1 Mai wrth i’w gyfnod yn y swydd ddirwyn i ben.

Mae'r Cyng. Aden Brinn yn Aelod Anrhydeddus am oes o'r Gwarchodlu Cymreig, a chafodd daith gan yr arbenigwr ar hanes lleol a chyn-ofalwr yr adeilad, Brian Pratt, a fu’n sôn am hanes yr adeilad, o’i orffennol milwrol hyd at heddiw.

Pembrokeshire County Council Chairman Cllr Aden Brinn is pictured at the National Park Authority’s Llanion Park headquarters with Authority Chair Gwyneth Hayward.
Cadeirydd Cyngor Sir Penfro, y Cyng. Aden Brinn, ym mhencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol ym Mharc Llanion gyda Chadeirydd yr Awdurdod, Gwyneth Hayward.

Roedd hyn yn cynnwys gwybodaeth am gysylltiad hir y Fyddin Brydeinig â Llanion, yn ogystal â phresenoldeb Byddin yr UDA yn yr hen farics yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Roedd yn bleser gennym groesawu’r Cyng. Brinn a rhoi gwybod iddo am gyfraniad pwysig yr adeilad hwn i hanes milwrol cyfoethog Doc Penfro.

“Roeddem hefyd yn gallu dangos iddo sut mae’r adeilad wedi cael ei addasu i ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy er mwyn arbed cymaint o ynni â phosibl.

Daeth hen adeilad Ystafell Fwyta’r Swyddogion yn gartref i bencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 2004, a bu hefyd yn gartref i Gyngor Dosbarth De Sir Benfro tan ganol yr 1990au.

Ar ôl y daith, dywedodd y Cyng. Brinn: “Rwy'n hynod ddiolchgar i bawb yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol am eu croeso. Mae hanes difyr i adeilad yr Awdurdod a daethpwyd â'r cyfan yn fyw yn ystod taith Brian.”

Gyhoeddi 08/05/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion