I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Oriel y Parc yn croesawu Rheolwr newydd

Mae Rheolwr newydd wedi ymuno â’r tîm sy’n rhedeg Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Mae gan Claire Bates brofiad helaeth o reoli amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth, gan weithio i sefydliadau elusennol ac awdurdodau lleol.

Claire Bates is the new Manager of Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids.
Claire Bates yw Rheolwr newydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Ei rôl ddiweddaraf oedd Rheolwr Gweithrediadau i Amgueddfa Genedlaethol y Llynges Frenhinol yn Portsmouth, yn arwain tîm mawr i ddarparu profiad rheng flaen i ymwelwyr ar draws safle eang ac amrywiol.

Cyn ymuno ag Amgueddfa Genedlaethol y Llynges Frenhinol, roedd Claire yn rheolwr canolfan treftadaeth ac amgueddfa yn Swydd Nottingham lle bu’n gweithio llawer gyda chymunedau a grwpiau rhanddeiliaid i hyrwyddo diwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ardal honno.

Dywedodd Claire, a gychwynnodd yn ei swydd yn gynharach y mis hwn: “Rwyf wrth fy modd yn ymuno â thîm Oriel y Parc i helpu i ddatblygu ymhellach y cyfleoedd unigryw y mae’n eu cynnig i ddehongli Sir Benfro a’i hanes anhygoel. Ac rwy’n edrych ymlaen at setlo i mewn i fywyd yn Sir Benfro.”

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bydd profiad Claire o reoli atyniadau ymwelwyr ar raddfa fawr yn help inni wella’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig yn Oriel y Parc a datblygu’r safle ymhellach. Rwy’n hyderus y bydd Claire yn ased gwych i’r tîm gwasanaethau ymwelwyr.”

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro. Mae arddangosfa ddiweddaraf yr amgueddfa genedlaethol newydd agor. O dan y teitl ‘Cerrig ac Esgyrn’, mae’n cynnwys eitemau hynod ddiddorol o gasgliadau archaeoleg, daeareg, hanes naturiol a chelf yr amgueddfa. Mae rhai arteffactau yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf un.

Gyhoeddi 24/06/2019



yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion