I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Teithiau Symudedd i helpu pobl i fynd am dro o amgylch Saundersfoot

Mae cyfres o deithiau symudedd rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn Ne Sir Benfro i helpu pobl â phroblemau symudedd i fwynhau’r awyr agored, yn dilyn treial llwyddiannus yn Saundersfoot.

Mae’r digwyddiadau’n cael eu trefnu mewn partneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cysylltwyr Cymunedol a Thrafnidiaeth Wirfoddol Sir Benfro.

Pedair Taith Symudedd i gael eu cynnal yn Saundersfoot rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr yn dilyn treial llwyddiannus yn gynharach eleni.
Pedair Taith Symudedd i gael eu cynnal yn Saundersfoot rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr yn dilyn treial llwyddiannus yn gynharach eleni.

Mae’r llwybr wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un â phroblemau symudedd y mae angen cymorth ychwanegol arno, yn cynnwys y rhai nad ydynt ond yn gallu cerdded ar dir gwastad, a defnyddwyr sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn.

Dywedodd Cydgysylltydd y Prosiect ‘Walkability’ Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Sam Evans: “Disgrifiodd un o’r bobl a fu ar ein treial y daith fel un anhygoel, ac esboniodd nad oedd hi wedi mwynhau'r awyr agored fel hyn ers dros 12 mis.

“Rydym yn gobeithio y caiff mwy o bobl eu hannog i ddod atom a mwynhau manteision cymdeithasol cerdded mewn grŵp, yn ogystal â'r manteision corfforol a meddyliol.

“Dylech nodi, er y byddwn efallai yn gallu helpu gyda thrafnidiaeth, ni allwn helpu i godi pobl na helpu gyda gofal personol.”

Caiff y Teithiau Symudedd eu cynnal o 10am tan 12 hanner dydd ddydd Mercher 17 Gorffennaf, dydd Mercher 18 Medi, dydd Mercher 16 Hydref, dydd Mercher 20 Tachwedd a dydd Mercher 18 Rhagfyr.

Canolfan Traeth Coppet Hall fydd y man cyfarfod ar gyfer pob taith.

Ffoniwch Jo Morgan ar 01646 624856 i archebu eich lle a threfnu trafnidiaeth os oes angen. Dylech nodi mai dim ond yn ardal Saundersfoot mae trafnidiaeth ar gael, cyn belled ag Amroth, Cilgeti a New Hedges.

Rhaid cwblhau eich archeb erbyn 5pm ar y dydd Mercher cyn dyddiad y daith a dylech nodi y gall teithiau gael eu canslo oherwydd tywydd garw neu amgylchiadau eraill annisgwyl.

Bydd angen ichi sicrhau bod gan eich cadair olwyn basport - gallwch drefnu hyn drwy gysylltu â busbuddies@pacto.org.uk neu drwy ffonio 01437 770119.

I gael rhagor o wybodaeth am hygyrchedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i www.arfordirpenfro.cymru/MynediadiBawb.

Gyhoeddi 15/07/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion