COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Y Rhufeiniaid yn Goresgyn Castell Henllys

Ar 17 a 18 Awst, bydd Llengfilwyr Rhufeinig yn goresgyn Pentref Oes Haearn Castell Henllys ger Trefdraeth dros ddau ddiwrnod prysur yn llawn ymladd, coginio a chrefftau.

Bydd y safle, sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn croesawu aelodau o Gymdeithas Hanes Byw Rhufeinig Legio VIII Augusta MGV, a fydd yn rhoi cipolwg i ymwelwyr ar sut roedd y Fyddin Rufeinig yn hyfforddi, yn brwydro ac yn byw.

Young boy in Roman costume at Castell Henllys

Mae’r Rhufeiniaid yn dod i Bentref Oes Haearn Castell Henllys ar 17 a 18 Awst gan ail-greu hanes a chyflwyno arddangosiadau coginio, crefftau a mwy rhwng 11am a 4.30pm.

Dywedodd Delun Gibby, Rheolwr Castell Henllys: “Mae’r penwythnos yma’n gyfle unigryw i deithio’n ôl mewn amser a phrofi’r gwrthdaro rhwng dau ddiwylliant wrth i Lengfilwyr Rhufeinig ddod wyneb yn wyneb â phentrefwyr yr Oes Haearn.

“Yn ogystal â gwylio’r sioeau ail-greu hanes, bydd cyfle i chi gael profiadau Rhufeinig eraill, yn cynnwys coginio bwyd y cyfnod a rhoi cynnig ar eich sgiliau saethu gyda bwa Rhufeinig.”

Ynghyd â marchnad Rufeinig, bydd y digwyddiad deuddydd yn cynnwys arddangosiadau coginio a chrefftau rhwng 11am a 4.30pm a sioeau dramatig yn yr arena am 11.30am a 2.30pm.”

Ymhlith y gweithgareddau thematig eraill bydd bathu arian Rhufeinig, gwylio Llengfilwyr yn saethu eu harfau tanio a gweld eich enw wedi’i ysgrifennu mewn llythrennau Rhufeinig.

Codir ffioedd mynediad arferol, gyda thâl bach ychwanegol am weithgareddau.

I gael rhagor o wybodaeth am Bentref Oes Haearn Castell Henllys a'r holl ddigwyddiadau ewch i www.castellhenllys.com, neu anfonwch e-bost i celts@castellhenllys.com.

 

 

Gyhoeddi 14/08/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion