COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Erydu arfordirol yn annog y cyhoedd i wneud eu rhan

Mae nifer anhygoel o gaerau arfordirol cynhanesyddol wedi'u gwasgaru ar hyd a gerllaw Llwybr Arfordir Sir Benfro ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae un ym Mhorth y Rhaw ger Solfach yn cael llawer o sylw.

Mae’r prosiect Arfordir ar Daith gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cofnodi newidiadau arfordirol mewn 16 o safleoedd ffotograffiaeth sefydlog ar hyd arfordir Sir Benfro, gan gynnwys un uwchben y safle cynhanesyddol ym Mhorth y Rhaw, sy’n heneb gofrestredig.
 

Walker takes photo at Changing Coasts post at Porth y Rhaw
Cerddwr uwchben Porth y Rhaw ger Solfach yn tynnu llun ar gyfer y prosiect Arfordir ar Daith gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Dywedodd Rebecca Evans, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl sy’n cerdded ar hyd y rhan boblogaidd yma o Lwybr Arfordir Sir Benfro yn ein helpu ni i gofnodi’r safle diddorol yma. Mae arwyddion o fywyd ar y safle o’r cyfnod Mesolithig nes tua 1915, pan gaewyd y felin a oedd yma.”

Mae’r prosiect Arfordir ar Daith yn ein helpu ni i gofnodi newidiadau. Mae hefyd yn creu darlun gwerthfawr yn y lleoliad yma, ac mewn safleoedd arfordirol eraill, o achosion o newid mewn lefelau tywod a llystyfiant ynghyd â chreigiau’n erydu.

“Mae’n syml iawn. Tynnwch lun ar eich ffôn o un o safleoedd sefydlog Arfordir ar Daith, a’i anfon dros e-bost i photos@pembrokeshirecoast.org.uk.”

Cafodd safle Porth y Rhaw ei ddisgrifio’n ffurfiol am y tro cyntaf dros 200 mlynedd yn ôl, ac mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi bod yn gwneud archwiliad archaeolegol yno dros y degawdau diwethaf.  Yn dilyn hynny, gwnaed gwaith cloddio ar y safle yn gynharach yn 2019, yn sgil cydweithio rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.  

Cafodd y safle ffotograffiaeth sefydlog ym Mhorth y Rhaw ei ariannu ar y cyd â’r prosiect Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylchedd Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd (CHERISH), prosiect a ariennir gan Ewrop ac sy’n cael ei arwain gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am union leoliad Porth y Rhaw a safleoedd sefydlog eraill Arfordir ar Daith, ewch i www.pembrokeshirecoast.wales/changingcoasts.

 

 

Gyhoeddi 23/09/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion