I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Gwenyn, gloynnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gael budd o ymgyrch natur gwerth £50,000

Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.

Mae Forest Holidays heddiw wedi lansio eu cynnig Dydd Gwener Du 2019 a elwir yn ‘Rhoi Cyfle i Natur’ a fydd yn golygu rhodd o £20 o bob gwerthiant a wneir rhwng heddiw a Rhagfyr 3ydd i gefnogi pum prosiect cadwraeth rhywogaethau yn y Parciau Cenedlaethol. Nod Forest Holidays yw rhoi cyfanswm o dros £50,000, a bydd y prosiect Creu Mwy o Ddolydd yn derbyn cyfran o’r arian hwn. Bydd cwsmeriaid hefyd yn cael hyd at 20% o ostyngiad ar archebion yn ystod yr un cyfnod.

​Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.
Bydd gwenyn, gloÿnnod byw a’u cynefinoedd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael budd y mis hwn o bartneriaeth rhwng Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays.

Mae Creu Mwy o Ddolydd yn anelu at godi arian i greu rhagor o gynefinoedd ar gyfer peillwyr, i ddiogelu ac adfer dolydd presennol a gweithio gyda thirfeddianwyr i greu rhai newydd.  

Meddai Tegryn Jones, Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae’r prosiect Creu Mwy o Ddolydd yn cynorthwyo cynefinoedd hynod bwysig i bryfed sy’n chwarae rhan hanfodol wrth beillio ffrwythau a llysiau.

“Fel bonws ychwanegol, bydd pobl yn cael budd o’r bywyd a’r lliw ychwanegol y mae’r bywyd gwyllt hwn yn ei ddwyn i dirwedd y Parc Cenedlaethol.”

Meddai Cat Hawkins, Cadeirydd Partneriaethau’r Parciau Cenedlaethol: “Bydd cymorth ‘Forest Holidays’ y mis Tachwedd hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i wenyn, gloÿnnod byw a gwiwerod coch y Parc Cenedlaethol.  Mae’r Parciau Cenedlaethol yn fannau hynod bwysig i fywyd gwyllt ond rydyn ni angen rhagor o gyllid i’w warchod.”

Meddai Bruce McKendrick, Prif Swyddog Gweithredol Forest Holidays: “Bob blwyddyn mae Dydd Gwener Du yn hoelio sylw ein cwsmeriaid drwy gynnig bargeinion gwych ar gyfer gwyliau iddyn nhw. Gwyddom i gyd am y manteision i les corfforol a meddyliol a ddaw o gysylltu pobl â natur, cysylltiad sy’n hanfodol ar gyfer ansawdd bywyd.

Yn ein barn ni, mae’n hynod bwysig sicrhau bod yr amgylcheddau naturiol hyn yn goroesi. Mae’r holl bethau sy’n tynnu ein sylw yn ein bywyd bob dydd yn golygu efallai ei bod yn hawdd cymryd natur yn ganiataol ond gwyddom fod ein gwesteion yn malio’n fawr am ddarparu bargen well ar gyfer byd natur.  Bob diwrnod o'r flwyddyn, maen nhw’n profi manteision treulio amser gyda’i gilydd mewn lleoliad naturiol yn y goedwig, cynefin cyfoethog sy’n gynhaliaeth i fywyd gwyllt. Mae natur yn ein cyfoethogi ni i gyd, a nawr mae’n bryd i ni roi cyfle i natur.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau sy’n cael eu cynorthwyo, ewch i: https://www.forestholidays.co.uk.

Gyhoeddi 08/11/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion