I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn amlinellu ei ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Yn ddiweddar, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro nodi sut mae’n ymateb i’r heriau sy’n deillio o newid hinsawdd.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro ddatgan argyfwng hinsawdd yn gynharach eleni, fe wnaeth Aelodau’r Awdurdod groesawu adroddiad sy’n rhoi manylion camau gweithredu sydd ar y gweill ac ar y ffordd, yn ogystal â meysydd eraill lle gellir gwneud rhagor o gynnydd.

The report outlines how the Pembrokeshire Coast National Park Authority is currently responding to climate change and sets out recommendations for the future.
Mae'r adroddiad yn amlinellu sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar hyn o bryd yn ymateb i newid yn yr hinsawdd ac yn nodi argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Roedd aelodau a staff yn cytuno y dylai'r Awdurdod nodi sut mae eisoes yn mynd ati i weld lle mae modd lleihau effeithiau i raddau pellach, a nodi'r ardaloedd mae gan yr awdurdod y mwyaf o ddylanwad arnynt.

“Mae gwaith amrywiol iawn yn cael ei wneud gan dimau ledled yr awdurdod, ond mae eu cyfuno nhw fel hyn yn caniatáu i ni weld y darlun cyflawn er mwyn ymateb i’r argyfwng hinsawdd i’r graddau mwyaf posib.”

Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion mewn amrywiaeth helaeth o feysydd, sy’n amrywio o bolisi cynllunio ac ailgylchu, i drafnidiaeth a chaffael.

Fe wnaeth aelodau gytuno i ddatblygu cynllun gweithredu er mwyn nodi meysydd gwaith newydd, a bydd hwn yn cael ei baratoi yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r prosiectau sydd ar y gweill ac ar y ffordd yn cynnwys gosod mannau ail-lenwi poteli dŵr mewn lleoliadau allweddol, a’r prosiect Llwybrau, Peillwyr a Phobl sydd â’r bwriad o wella bioamrywiaeth ar hyd y rhan o Lwybr Arfordir Penfro sydd rhwng Niwgwl ac Abereiddi.

I weld yr adroddiad hwn yn llawn, ewch i www.arfordirpenfro.cymru a chlicio ar ‘Pwyllgorau’ wedyn ‘Papurau Pwyllgor’ ac yna ar gyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 16/10/2019.

Gyhoeddi 27/11/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion