COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Baner Dewi Sant yn thema ar gyfer Gorymdaith y Ddraig Oriel y Parc

Gwahoddir ysgolion a grwpiau lleol i gymryd rhan yng ngorymdaith flynyddol Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Gorymdaith y Ddraig, ddydd Sadwrn 29 Chwefror.

Cynhelir y digwyddiad am 11am yn Nhyddewi, a bydd yn cynnwys plant ysgol a grwpiau cymunedol lleol yn gorymdeithio drwy strydoedd dinas leiaf Prydain, ynghyd â band byw.

 Join Oriel y Parc for a celebration of Welsh culture on Saturday 29 February with the annual Dragon Parade in St Davids.
Ymunwch ag Oriel y Parc i ddathlu diwylliant Cymru ddydd Sadwrn 29 Chwefror gyda Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Nhyddewi.

Dywedodd Claire Bates, Rheolwr Oriel y Parc: “Thema’r orymdaith yn 2020 yw Du ac Aur, gan adleisio lliwiau baner Dewi Sant. Rydym yn gobeithio creu arddangosfa weledol drawiadol o ddreigiau du ac aur i ddathlu nawddsant Cymru.

“Eleni, bydd yr artist lleol, Ellly Morgan, sy’n arbenigo mewn cerfluniau o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a’u hadfer, yn arwain gweithdai yn y cyfnod cyn yr Orymdaith. Mae’r rhain ar gael i grwpiau newydd sy’n dymuno creu pen draig, ac i grwpiau sydd wedi cefnogi’r orymdaith o’r blaen, rhag ofn eu bod am ddiweddaru deunyddiau sydd ganddynt yn barod, neu greu rhywbeth newydd.”

Mae’r gweithdai’n addas ar gyfer disgyblion o bob cyfnod allweddol, ac fe’u cynhelir ar 27, 30 a 31 Ionawr, a 3, 6, a 7 Chwefror, gyda sesiynau ar gael yn y bore neu’r prynhawn. Mae pob gweithdy’n agored i un dosbarth o blant o bob ysgol neu grŵp, ac mae’r llefydd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Ni chodir tâl am y gweithdy, sy’n cael cymorth ariannol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fodd bynnag, efallai y bydd ysgolion am gasglu deunyddiau ymlaen llaw i wneud eu dreigiau.

Os hoffech chi neu eich ysgol gymryd rhan, ffoniwch Oriel y Parc ar 01437 720392 neu anfonwch e-bost at info@orielyparc.co.uk i gofrestru eich diddordeb yn y gweithdai ac yn yr orymdaith.

 

Gyhoeddi 23/01/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion