COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dewch i ddathlu dyfodiad y gwanwyn yn yr ystafell de yng ngardd Castell Caeriw

Wrth i’r dydd ymestyn ac wrth i ni ddechrau gweld arwyddion cyntaf y gwanwyn, mae’n amser perffaith i fynd am dro o gwmpas Castell Caeriw a Llyn y Felin, cyn mynd draw i Ystafell De Nest.

Mae Ystafell De Nest yn ystafell de glyd, braf a modern yn yr Ardd Furiog sydd newydd gael ei hailwampio ar safle Castell a Melin Heli Caeriw, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ar hyn o bryd, mae ar agor rhwng 10am a 3pm o ddydd Sul i ddydd Gwener. O 30 Mawrth ymlaen, bydd yr Ystafell De ar agor saith diwrnod yr wythnos.


Children eating cake in Nest Tearoom at Carew Castle

Dewch i fwynhau’r gwanwyn yn Ystafell De Nest yng ngardd Castell a Melin Heli Caeriw.

Dywedodd Mark Everson, Rheolwr Dros Dro Castell Caeriw: “I ymwelwyr sy’n mwynhau mynd am dro o gwmpas Llyn y Felin, does dim angen talu pris mynediad er mwyn mynd i fwynhau cacen wedi’i phobi’n ffres gyda diod oer neu boeth. Mae Ystafell De Nest ar gael i bawb.

Mae lle i eistedd y tu mewn a’r tu allan yn yr Ardd Furiog newydd yng Nghastell Caeriw ac mae’n addas i blant, sy’n golygu ei fod yn lle gwych i gael seibiant wrth gerdded y llwybr cylchol milltir o hyd o gwmpas Llyn y Felin. Mae’r llwybr yn gyfle gwych i gael awyr iach ac i gadw’n heini, ac mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis.

Ychwanegodd Mark: “Rydyn ni’n ymdrechu i beidio â defnyddio unrhyw blastig untro drwy werthu diodydd mewn poteli gwydr a defnyddio cwpanau cludadwy mae modd eu compostio. Rydyn ni hefyd yn orsaf Ail-lenwi Cymru, sy’n golygu bod ymwelwyr yn gallu llenwi eu poteli dŵr yma.”

O ddiwedd mis Mawrth ymlaen, bydd Ystafell De Nest yn gweini cinio ysgafn, fel rholiau surdoes cynnes wedi’u llenwi, cawl, a phlatiau o fwydydd Cymreig, yn ogystal â chwrw a seidr lleol.

Nest Tearoom sign

Mae siopau Castell a Melin Heli Caeriw hefyd yn hygyrch, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch wedi’i ysbrydoli gan hanes canoloesol a Thuduraidd y castell a’i leoliad trawiadol – gan gynnwys mêl lleol, cyfres o bosteri retro poblogaidd yr awdurdod, setiau saethyddiaeth i blant, a hyd yn oed rỳm wedi’i wneud gyda gwymon – os ydych chi’n gobeithio prynu anrheg unigryw.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Chastell a Melin Heli Caeriw ac Ystafell De Nest, ewch i www.carewcastle.com, ffoniwch 01646 651782 neu ewch i dudalen Facebook Castell Caeriw.

 

 

 

Gyhoeddi 06/03/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion